Prawo cywilne - strona 4

Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Korporacyjne i zakładowe/ fundacyjne osoby prawne- cechy odróżniające. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestni­ctwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyj­ne (zakładowe). Korporacyjne - w ich struk­turze organizacyjn...

Luka w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

. Na czym polega tzw. Luka w prawie? Sposoby jej wypełniania/ rodzaje analogii. Luka w prawie to taki stan rzeczy, gdy dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest prawnie obojętny ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej...

Nabywanie praw podmiotowych - konstytutywne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Scharakteryzować nabywanie praw podmiotowych -konstytutywne- jednocześnie z nabyciem powstaje prawo podmiotowe -translatywne- nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej, np zasiedzenie rzeczy ale nie jej znalezienie -pierwotne- nabywca nie uzyskuje prawa podmiotowego od określonej osoby; nabycie...

Ochrona dóbr osobistych i charakter praw osobistych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

. Ochrona dóbr osobistych-katalog w kc. Charakter praw osobistych; cel ochrony cywilnoprawnej-porównanie z ochroną karnoprawną-bezprawność jako przesłanka naruszenia, ciężar dowo...

Przyznanie jednostce organizacyjnej zdolności prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. Od czego zależy przyznanie jednostce org. Zdolności prawnej? Technika normatywna i technika określania cech osoby prawnej. Metoda regulacji prawnej Metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych - prawodawca określa jedynie cechy jakie musi mieć organizacja by uznać ją za osobę prawną. Zaleta -...

Osoba prawna - Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

. Osoba prawna- pojęcie, teoria fikcji i teoria realnego bytu-która przyjęta w prawie polskim? Osoba prawna jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim...

Podmiot prawa a zdolność prawna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Podmiot prawa/ zdolność prawna. Podmiot praw - każdy człowiek uznany jest za podmiot praw i obowiązków. Określenie „osoba fizyczna” odnosi się do człowieka jako uczestnika stosunków cywilnoprawnych, a nie innych (np. głosowanie w wyborach jako wyborca) Zdolność prawna - możność bycia podmiotem pra...

Postacie uprawnień

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Postacie uprawnień, jakie mogą składać się na pr. Podmiotowe. Uprawnienie to wyróżniony element prawa podmiotowego; wśród uprawnień wyróżnić należy: - roszczenia- polegają na tym, iż jakaś indywidualnie oznaczona osoba ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego a wiec uprawniony może ż...

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie/ dyscypliny prawa: prawo pracy, rodzinne, handlowe. *Gałęzie prawa To spójne i uporządkowane zespoły norm prawnych, regulujących kategorie stosunków społecznych. Gałąź prawa reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w sposób pełny, dlatego jej normy stosuj...