Prawo cywilne - strona 4

note /search

Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1260

Korporacyjne i zakładowe/ fundacyjne osoby prawne- cechy odróżniające. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestni­ctwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyj­ne (zakładowe). Korporacyjne - w ich struk­turze organizacyjn...

Luka w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

. Na czym polega tzw. Luka w prawie? Sposoby jej wypełniania/ rodzaje analogii. Luka w prawie to taki stan rzeczy, gdy dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest prawnie obojętny ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej...

Nabywanie praw podmiotowych - konstytutywne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Scharakteryzować nabywanie praw podmiotowych -konstytutywne- jednocześnie z nabyciem powstaje prawo podmiotowe -translatywne- nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej, np zasiedzenie rzeczy ale nie jej znalezienie -pierwotne- nabywca nie uzyskuje prawa podmiotowego od określonej osoby; nabycie...

Przyznanie jednostce organizacyjnej zdolności prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. Od czego zależy przyznanie jednostce org. Zdolności prawnej? Technika normatywna i technika określania cech osoby prawnej. Metoda regulacji prawnej Metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych - prawodawca określa jedynie cechy jakie musi mieć organizacja by uznać ją za osobę prawną. Zaleta -...

Osoba prawna - Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. Osoba prawna- pojęcie, teoria fikcji i teoria realnego bytu-która przyjęta w prawie polskim? Osoba prawna jest podmiotem stosunków cywilnoprawnych I. Pojęcie Założenia ogólne art. 33 - 43 kc; ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; ma odrębny od innych osób majątek i odpowiada nim...

Podmiot prawa a zdolność prawna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Podmiot prawa/ zdolność prawna. Podmiot praw - każdy człowiek uznany jest za podmiot praw i obowiązków. Określenie „osoba fizyczna” odnosi się do człowieka jako uczestnika stosunków cywilnoprawnych, a nie innych (np. głosowanie w wyborach jako wyborca) Zdolność prawna - możność bycia podmiotem pra...

Postacie uprawnień

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Postacie uprawnień, jakie mogą składać się na pr. Podmiotowe. Uprawnienie to wyróżniony element prawa podmiotowego; wśród uprawnień wyróżnić należy: - roszczenia- polegają na tym, iż jakaś indywidualnie oznaczona osoba ma obowiązek wykonać świadczenie na rzecz uprawnionego a wiec uprawniony może ż...

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Prawo cywilne a pokrewne gałęzie/ dyscypliny prawa: prawo pracy, rodzinne, handlowe. *Gałęzie prawa To spójne i uporządkowane zespoły norm prawnych, regulujących kategorie stosunków społecznych. Gałąź prawa reguluje stosunki społeczne, do których się odnosi w sposób pełny, dlatego jej normy stosuj...