Normy bezwzględnie i względnie obowiązujące, normy semiimperatywne/semidyspozytywne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 7336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy bezwzględnie i względnie obowiązujące, normy semiimperatywne/semidyspozytywne - strona 1

Fragment notatki:

Scharakteryzować normy bezwzględnie i względnie obowiązujące, normy semiimperatywne/semidyspozytywne, definicje ustawowe i ich rola.
-Normy bezwzględnie obowiązujące(imperatywne)- ich zastosowania nie można wyłączyć ani ograniczyć odmienną wolą stron ani odmiennymi zwyczajami, czasem skutek ten jest bezpośrednio wyartykułowany w przepisie prawnym (wrt. 437)
- Normy względnie obowiązujące(dyspozytywne)- znajdą zastosowanie wówczas, gdy strony danej czynności prawnej same nie uregulowały jej konsekwencji prawnych w sposób odmienny od przewidzianego w dyspozycji danej normy prawnej. Niejednokrotnie o takim charakterze danej normy prawnej świadczyć będą konkretne zwroty zawarte w przepisie. Celem norm dyspozycyjnych jest uzupełnienie treści stosunku prawnego w zakresie nieregulowanym przez strony lub obowiązujące zwyczaje.
- Normy jednostronnie bezwzględnie obowiązujące(semiimperatywne)- minimalny zakres ochrony jednej ze stron czynności prawnej. Obowiązywanie można uchylić albo ograniczyć na drodze umownej tylko o tyle ile będzie to korzystniejsze dla objętej ochroną normatywną strony (art. 539)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz