Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne - strona 1

Fragment notatki:

Korporacyjne i zakładowe/ fundacyjne osoby prawne- cechy odróżniające.
III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne
kryterium - uczestni­ctwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyj­ne (zakładowe).
Korporacyjne - w ich struk­turze organizacyjnej funkcjonują członkowie, którzy poprzez wniesione udzia­ły lub płacone składki tworzą majątek osoby prawnej, a poprzez swoje upraw­nienia organizacyjne decydują o jej działalności.
cele gospodarcze i niegospodarcze (np. stowa­rzyszenia, partie polityczne, spółki handlowe i spółdzielnie).
*zbiorowość osób fizycznych związanych z osobą prawną przez członkostwo, realizujących wspólny cel
*skład członków da się określić liczbowo
*substratem są ludzie
*o celach i działalności decydują członkowie
Fundacyjne - w ich strukturach organizacyjnych nie ma instytucji członków, ale jest instytucja założyciela (fundatora), który wyposaża osobę prawną w jej pierwotny majątek, określa jej strukturę organizacyjną i cele działania.
reprezentatywny rodzaj tych osób prawnych to fundacje i państwowe osoby prawne.
także fundacje (jak wszystkie osoby prawne) są jednostkami organizacyjnymi (A. Cioch)
*zaspokajanie potrzeb osób fizycznych niebędących ich członkami
*krąg osób korzystających z zakładu nie jest określony
*substratem jest majątek
*cel z góry określony przez wolę założyciela
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz