Luka w prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Luka w prawie - strona 1

Fragment notatki:

. Na czym polega tzw. Luka w prawie? Sposoby jej wypełniania/ rodzaje analogii.
Luka w prawie to taki stan rzeczy, gdy dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest prawnie obojętny ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej w drodze wykładni przepisów.
Luka w prawie występuje nie tylko, gdy dla danego stanu faktycznego brak jest w ogóle uregulowania, ale także wówczas, gdy istnieje uregulowanie ogólne, które można odnieść do tego stanu faktycznego, ale które jest całkowicie nieadekwatne do uzasadnionych potrzeb społecznych-taki stan uzasadnia zastosowanie analogii.
Usunięcie luk w prawie za pomocą analogii, rodzaje analogii:
-analogia legis (z ustawy)- do danego stosunku prawnego stosuje się normę prawną, która dotyczy wprawdzie innego, ale podobnego stanu faktycznego; chodzi przy tym o podobieństwo prawne, a więc o stwierdzenie, że różnice w stanie faktycznym dotyczą momentów istotnych z punktu widzenia celu dyspozycji prawnej, z punktu widzenia tzw ratio legis.
Nie należy jej utożsamiać jako metody do wypełniania luk w prawie.
-analogia iuris (z prawa)- stosuje się w przypadku, gdy brak jest przepisu, który by nadawał się do analogicznego stosowania; jest to szukanie rozstrzygnięcia w ogólnych zasadach obowiązującego porządku prawnego- np stosowanie ogólnych zasad prawa międzyczasowego w wypadku, gdy dany akt normatywny żadnych przepisów w tej materii nie zawiera.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz