Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie - strona 1 Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie - strona 2 Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Luki w prawie i sposoby ich wypełniania
Luka w prawie jest to sytuacja, w której nie obowiązuje norma prawna bezpośrednia określająca skutki pozytywne danego stanu faktycznego, a w ocenie organu stosującego prawo norma taka powinna obowiązywać. Jeżeli organ stwierdzi istnienie luki, to powinien ją wypełnić.
Luka extra legem (poza prawem)
Organ stosujący prawo stwierdza, że nie obowiązuje norma bezpośrednia określająca skutki pozytywne. Wówczas organ stosujący ma obowiązek wypełnić lukę extra legem poprzez wywnioskowanie normy pośredniej z normy bezpośredniej za pomocą wnioskowania prawniczego per analogiam.
Luka contra legem (wbrew prawu)
Organ stosujący prawo stwierdza, że obowiązuje norma prawna bezpośrednia określająca skutki prawne pozytywne dla danego stanu faktycznego, lecz uznaje te skutki za niewłaściwe.
Organ stosujący prawo wywnioskowuje normę pośrednią która:
określa inne skutki pozytywne
stwierdza brak obowiązku prawnego
uznaje dane zachowanie za indyferentne
Luka intra legem
Polega na małej precyzji języka prawnego, powstaje wtedy, gdy regulacja jest mało konkretna.
Luka techniczna
Istnieje norma określająca pozytywne skutki sytuacji, jakie powinien orzec organ stosujący prawo, ale organ nie może tego zrobić, gdyż norma nie reguluje elementu bez którego rozstrzygnięcia nie można dokonać.
Lukę taką albo wypełni organ stosujący prawo za pomocą wnioskowań, albo się wstrzyma i poczeka na uregulowanie przez prawodawcę. Swoista luka w prawie
Brak aktów wykonawczych do ustawy, które powinny być wydane. Jest to luka rzeczywista, nie da się jej wypełnić.
Wnioskowania:
analogia legis (z ustawy)
a). per analogiam ( z podobieństwa)
analogia iuris (z prawa)
b). a contrario (z przeciwieństwa)
a maiori ad minus (z silniejszego na słabsze) c). a fortiori a minori ad maius (ze słabszego na silniejsze) Domniemania
Organ stosujący prawo musi stwierdzić stan faktyczny, w wyniku czego następuje materialne związanie faktów z normami. Dąży się więc do ustalenia tzw. Prawdy materialnej, tj. rzeczywistego stanu rzeczy., oraz prawdy formalnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz