Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych - strona 1 Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych - strona 2 Wykład - Klasyfikacja faktów prawnych - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja faktów prawnych
Zdarzenia - okoliczność zewnętrzna do podmiotu prawnego (np. upływ czasu - przedawnienie)
Działania o charakterze wolicjonalnym - to działanie za pomocą czynności prawnej, którego koniecznym elementem jest wyrażenie woli, które może zostać złożone w sposób wyraźny lub dorozumiały (oświadczenie woli nie może posiadać wad np. być wydawane pod wpływem alkoholu, pod wpływem groźby)
Decyzje administracyjne - są to władcze rozstrzygnięcia organów administracyjnych państwa (akty administracyjne). Decyzja musi posiadać wszystkie elementy określone prawe pod rygorem nieważności (art. 140 kpa)
Orzeczenia sądowe - zapadają w postaci wyroków lub postanowień:
charakter konstytutywny - decyzja lub orzeczenie wywołuje skutek prawny (np. wyrok rozwodowy)
charakter deklaratywny - orzeczenie nie wywołuje skutku prawnego lecz go potwierdza.
Działania niezamiarowe
czyny zgodne z prawem - np. znaleźne, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
czyny niezgodne z prawem: wykroczenia, przestępstwa, delikty prawa cywilnego (działania bezprawne - np. niecelowe zniszczenie rzeczy)
Zasady prawa - jest to jedno z naczelnych pojęć w teorii prawa. Wyznaczają one kierunek prawa i zasady jego stosowania. Zasady są odbiciem wartości, które są dla nas najważniejsze i istotne. W jednym systemie prawnym nie może być zasad sprzecznych (wtedy jedna jest obowiązująca, a druga postulatywna).
Podstawowe zasady prawne w Polsce:
Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawa
lex retro non agit - prawo nie działa wstecz
in dubio prorero - wszelkie nie dające się wyjaśnić wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść oskarżonego
zasada domniemania dobrej wiary
nemo iudex causa sua- nie bądź sędzią w swojej sprawie
res iudicata Ne bis in iden procedata - dwa razy w tej samej sprawie się nie orzeka
nullum crimen, nulla poena sine lege - nie ma przestępstwa, nie ma kary bez ustawy
Droga dochodzenia do prawdy
Prawda jest jedna. W teorii prawa wyróżniamy dwa rodzaje prawdy:
prawdę materialną - odzwierciedla rzeczywistość na podstawie źródła dowodowego - to pewność i dlatego jest najważniejsza;
prawdę formalną - powstaje na gruncie prawdy formalnej (uprawdopodobnienia) - to domniemanie, a każde domniemanie można obalić;
Rodzaje domniemań:
domniemanie faktyczne - opiera się o fakty, przyjmuje za uprawdopodobnione pewne fakty, których nie można udowodnić, lecz wynikają one z innych udowodnionych faktów. Muszą być to związki o wysokim stopniu współwystępowania w związkach przyczynowo-skutkowych.

(…)

… systemie prawa obowiązują te same wartości np. prawa dziecka są realizowane w wielu kodeksach i przepisach (np. podatkowych).
związki o charakterze formalnym - wynikają z faktu, iż prawo tworzy się w określonych procedurach, odpowiednia treść prawna powinna znaleźć się na właściwym ku temu poziomie źródeł prawnych (np. podatki wymagają ustawy)
związki o charakterze hierarchicznym - normy niższe wynikają…
… do tych, którzy tworzą prawo.
Reguły kolizyjne (usuwania sprzeczności prawa):
hierarchiczna (lex superio derogat legi in feriori) prawo wyższe uchyla prawo niższe;
temporalna (chronologiczna, czasowa) (lex posteriori derogat legi priori) prawo późniejsze uchyla prawo wcześniejsze
merytoryczna (lex specialis derogat legi generali) prawo szczególne uchyla prawo ogólne.
Reguły kolizyjne drugiego stopnia:
reguła…
… być to związki o wysokim stopniu współwystępowania w związkach przyczynowo-skutkowych.
domniemanie prawne - opiera się o normy prawne np. domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa, domniemanie własności, domniemanie pełnomocnictwa, domniemanie dobrej wiary, domniemanie niewinności.
System prawny
System jest pojęciem wieloznacznym, to układ elementów zorganizowanych. Rozróżniamy systemy naturalne np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz