Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie - strona 1 Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie - strona 2

Fragment notatki:


Luki w prawie Zakłada się, że dobrze skonstruowany system prawa powinien być zupełny i nie zawierać luk. Oznacza to, że powinien regulować wszystkie i tylko te kwestie, które uznaje się za istotne. Luka w prawie to sytuacja, która nie ma uregulowania w przepisach prawa , choć z logiki pokrewnych regulacji wynika, że powinna zostać uregulowana.
Luki wynikają z tego, że prawo tworzone przez ustawodawcę tworzone jest do zdarzeń przyszłych. Czasami luka w prawie jest wynikiem nieudolności ustawodawcy. Luki w prawie dzielą się na: aksjologiczna (ocenna) - luka pozorna, jest rezultatem pewnej oceny, polega ona na tym, że twierdzimy, iż ustawodawca powinien jakiś stan rzeczy uregulować w ogóle lub w określony sposób, że w danym systemie prawnym brakuje jakiegoś przepisu, który powinien tam być; logiczna - spowodowana jest istnieniem norm sprzecznych w danym systemie prawnym, sprzeczność eliminuje się pewnymi narzędziami logiki prawniczej; konstrukcyjna (strukturalna) - w danej regulacji nie wszystkie elementy normy zostały ustalone (kto, co, w jakich warunkach, w jaki sposób i z jakim skutkiem powinien coś robić).
Sytuacja luki w prawie prowadzi do trudności w stosowaniu prawa. Rozwiązuje się je poprzez zastosowanie analogii do prawa ( analogia iuris ) bądź do ustawy ( analogia legis ). Analogia legis polega na tym, że do danej nie uregulowanej sytuacji stosuje się przepisy regulujące podobną sytuację uregulowaną prawnie. Analogia iuris ma zastosowanie, gdy analogii legis nie da się zastosować i polega na ocenie danej sytuacji w świetle fundamentalnych zasad prawa. Inną metodą wnioskowania w sytuacji nieunormowanej jest wnioskowanie a fortiori , które występuje w dwóch rodzajach - a maiori ad minus oraz a minori ad maius . Analogia legis (z ustawy) gdy do jakiegoś stanu faktycznego nieuregulowanego normą bezpośrednią stosuje się normy prawne, odnoszące się bezpośrednio do innego stanu. Występuje tu podobieństwo stanów faktycznych, z którego wnioskuje się o podobieństwie skutków prawnych. Analogię legis stosuje się na gruncie danego aktu prawnego. Analogia iuris (z prawa) - kiedy istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących specyficznych spraw, ale sprawy te nie są podobne do żadnych innych unormowanych w danym akcie prawnym, wtedy rozstrzyga się w oparciu o normę pośrednią dedukowaną z rozumowania analogicznego na gruncie systemu prawa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz