Makroekonomia - strona 3

note /search

Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1729

Temat: Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia. 1. TEORIA BEZROBOCIA FRYKCYJNEGO Podstawową teorią objaśniającą bezrobocie frykcyjne jest teoria poszukiwań na rynku pracy powstała w latach 70-tych XX wieku, a jednym z jej najważniejs...

Makroekonomia - Wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 3395

Makroekonomia Wykład 2 (17) 2004-02-23 POLITYKA FISKALNA - zmiana na rynku dóbr i usług: ∆G(+) — wzrost wydatków państwa Krótki okres: ↑ ↓ C = a + b ( 1 - t ) Y ↑ - s r ↑ ↓ I = e - d r ↑ ↓ ↓ NX = g - m Y ↑ - n r ↑ Długi okres: C K r 0 ; r ↑ NX K (…) …, to realne zasoby pieniądza spadają...

Makroekonomia - WYKŁAD 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 3577

Makroekonomia Wykład 3 (18) 2004-03-01 Popyt na pracę jest popytem pochodnym i zależy od popytu na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba zwiększenia poziomu produkcji, aby za...

Makroekonomia - WYKŁAD 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 840
Wyświetleń: 1904

Makroekonomia Wykład 4 (19) 2004-03-08 Ceny mogą być kształtowane przez mechanizm popytowo - podażowy (rynkowy) lub też przez koszty (poziom kosztów) - one także określają poziom cen. Musimy się przyglądnąć strukturze kosztów. Jednym z czynników kosztów są płace. Dlatego mówimy o dostosowaniach ...

Makroekonomia - WYKŁAD 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2058

Makroekonomia Wykład 5 (20) 2004-03-15 Rodzaje bezrobocia (ze względu na jego źródło): frykcyjne strukturalne klasyczne keynesowskie (koniunkturalne). Ad.1. Przyczyna: zmiana miejsca zamieszkania przez ludzi (znalezienie nowej pracy wymaga czasu); a także ułomności fizyczne i psychiczne pewne...

Makroekonomia - WYKŁAD 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1995

Makroekonomia Wykład 6 (21) 2004-03-22 Kiedy występuje tylko bezrobocie naturalne to trzeba podjąć takie działania, aby to bezrobocie obniżyć. Te działania to np. zalecenia szkoły propodażowej - obniżenie rozpiętości pomiędzy płacami brutto i netto, czyli np. obniżenie krańcowej stopy podatku do...

Makroekonomia - WYKŁAD 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2828

Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji: deflator PKB, ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych). W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB). Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też m...

Makroekonomia - WYKŁAD 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2191

Makroekonomia Wykład 8 (23) 2004-04-05 Mówi się, że: „inflacja jest ciągnięta przez popyt lub pchana przez koszty.” Inflacja popytowa: popyt większy niż możliwości produkcyjne (czyli większy niż

Makroekonomia - Rachunkowość Narodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4256

Rachunkowość Narodowa mierzy/opisuje aktywność gospodarczą jakiegoś kraju w danym okresie za pomocą określonych mierników. Schemat ruchu okrężnego - pokazuje przepływy rzeczowe (czynniki produkcji oraz dobra i usługi) i pieniężne, dokonujące się między tymi grupami. ♦ gospodarstwami domowymi, ♦ ...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • Makroekonomia
Pobrań: 9968
Wyświetleń: 20944

dr hab. Wiltold Kasperkiewicz. Notatka składa się z 33 stron i porusza zagadnienia takie jak: zasób, strumień, agregat, deflowanie, deflator, PKB, metody obliczania PKB, dochód rozporządzalny, mnożnik, podejście popytowe czy podażowe. Opisuje determinanty wzrostu gospodarczego. Dodatkowo opisuje...