Makroekonomia - WYKŁAD 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - WYKŁAD 7 - strona 1 Makroekonomia - WYKŁAD 7 - strona 2 Makroekonomia - WYKŁAD 7 - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji:
deflator PKB,
ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych).
W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB).
Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też mierzy wzrost cen np. czołgów, czy maszyn rolniczych, a to nie są wydatki przeciętnego gospodarstwa (otrzymany wskaźnik inflacji towarów po obliczeniu deflatorem jest zbyt ogólny, bo chodzi nam tylko o dobra konsumpcyjne).
Desinflacja - inflacja malejąca (wskaźniki wyższe od 100, ceny rosną z okresu na okres, ale o co raz mniej)
Rok WCK
I 100
II 152
III 121
IV 103
Deflacja - wskaźniki poniżej 100
Rok WCK
I 100
II 97
Inflacja - wskaźniki powyżej 100
Rok WCK
I 100
II 103
Obliczanie inflacji:
Rok WCK Inflacja [%]
I 100 ---------
II 113 13
III 117 (117 - 113) / 113
Rodzaje inflacji (z punktu widzenia przyczyn):
popytowa
kosztowa
inflacja jako zjawisko o charakterze inercyjnym (inercja = zastój)
Ad. 1.
Przyczyna inflacji popytowej: ceny rosną, bo rośnie zagregowany popyt.
Przykład inflacji popytowej: zwiększona ilość wydatków państwa („G”) jest finansowana przez dług publiczny (część krajową lub zagraniczną tego długu). Monetyzacja (długu publicznego) - wykup obligacji przez bank centralny danego kraju; pieniądze wchodzą do obiegu.
Inflacja popytowa (rośnie zagregowany popyt i z tego powodu rosną ceny)
Jeśli gospodarka kraju znajduje się w punkcie A to działania powodujące wzrost popytu nie wpłyną zbytnio na zmianę cen.
W punkcie B pojawia się inflacja popytowa
Punkt C - „przegrzanie koniunktury” nie wzrasta popyt tylko same ceny, bo krzywa zagregowanej podaży (AS) jest już pionowa i produkcja ma poziom potencjalny.
Jeżeli AS jest bardzo płaska, to wzrost zagregowanego popytu oznacza przede wszystkim wzrost produkcji. Im AS staje się bardziej stroma, tym inflacyjne skutki wyższego popytu są większe.
Pkt. A - bezrobocie przymusowe, produkcja rzeczywista o wiele mniejsza od potencjalnej; każde nowe miejsca pracy będą wykorzystane.
Pkt.C - bezrobocie dobrowolne, równowaga na rynku pracy (są sztywne płace i w związku z tym przedsiębiorstwo nie może zmieniać kosztów produkcji, czyli pozostała część kosztów jest również sztywna).


(…)

…, który wzrósł, np. płac.
Ad. 3.
Inercja inflacji polega na tym, że po wyeliminowaniu pierwszej przyczyny sprawczej, ceny dalej rosną (OPEC wycofała się z restrykcji, a inflacja dalej została).
Za inercję inflacji w dużej mierze odpowiedzialne jest wolne tempo dostosowań oczekiwań inflacyjnych.
Wpływa na to (wolne tempo) bogate doświadczenie gospodarcze (hipoteza samo-spełniającego się proroctwa); im większe…
…, tym jest większe wykorzystanie czynników wytwórczych (produkcja bliska potencjalnej).
Ad. 2. Przyczyna inflacji kosztowej: ceny rosną, bo rosną koszty wytwarzania.
Przykład inflacji podażowej (standardowy): wzrost cen surowców i energii - pierwszy szok naftowy 1973/74, OPEC - restrykcje na dostawy ropy naftowej wzrosła cena baryłki wzrosły koszty wytwarzania.
Inne przykłady:
gwałtowny wzrost podatków pośrednich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz