Pierwsza przyczyna

note /search

Arystoteles - filozofia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Proces intelektualnego pojęciowego poznania. III. Metafizyka - Pierwsza Przyczyna świata (''Pierwszy...

Szkoła atomistów: Demokryt

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia przyrody
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

przyczynę zewnętrzną (pierwsza przyczyna ruchu - PPR). Pierwsza przyczyna ruchu (pierwszy poruszyciel...

Wykład - Potępienie z roku 1277

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

na stanowisku Awerroesa w kwestii zajmowania się Pierwszą Przyczyną przez fizyków. Uznawali, że fizyka...

Algebra - pytania 15

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

. człowiek = istota żywa + rozumna. Hierarchia pojęć zmierza do tzw. absolutu lub pierwszej przyczyny. Dowód...