Szkoła atomistów: Demokryt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szkoła atomistów: Demokryt - strona 1 Szkoła atomistów: Demokryt - strona 2 Szkoła atomistów: Demokryt - strona 3

Fragment notatki:

Szkoła atomistów: Demokryt (V w. p.n.e.) ruch jest, ale
Niezmienne atomy (wewnętrznie), poruszające się. Ciała złożone z atomów są zmienne.
Ruch nie jest atrybutem materii (powszechną własności materii), byłby gdyby same atomy zmieniały swoją strukturę wewnętrzną.
Stworzył koncepcję ruchu mechanicznego - przetrwała do czasów nowożytnych: Koncepcja ruchu niezmiennych co do struktury obiektów. Ruch to zmiana czysto ilościowa (ważne dla dialektyki); zmiana miejsca, położenia.
Szkoła Arystotelesa (IV w. p.n.e.) Skąd się wziął ruch? Jakie jest źródło ruchu?
Zakładał z góry, że ruch istnieje (argumenty przeciwko Zenonowi z Eleii).
Materia jest pasywna - nie zdolna do ruchu. Ruch materii musi mieć jakąś przyczynę zewnętrzną (pierwsza przyczyna ruchu - PPR).
Pierwsza przyczyna ruchu (pierwszy poruszyciel).
Dwie przesłanki:
Każdy poruszający się obiekt (materialny), ma swój motor zewnętrzny. Zewnętrzna przyczyna, która wprawia go w ruch.
Cofając się wstecz w czasie istnieje pierwszy motor ruchu, gdyż gdyby nie było pierwszego motoru, to nie byłoby drugiego i wszystkich dalszych, więc w świecie nie byłoby ruchu. Ad 1. U - pierwszy motor O - motor U-...-O-O Pierwszy motor jest wieczny i niezmienny (niezmienny poruszyciel; sam się nie porusza, ale posiada zdolność poruszania innych obiektów).
Pierwszy motor - Nus
Nus - rozum (świata)
Szkoła św. Tomasza z Akwinu (XIII w.) Część koncepcji przejął od Arystotelesa i przełożył na chrześcijaństwo.
5 dowodów kosmologicznych na istnienie boga:
Dowód na istnienie boga (dowód Ex motu - dowód z ruchu): Jest ruch, musi istnieć pierwsza przyczyna, niematerialna, musi nią być bóg. Nus - nie rozum świata, a rozum boga (=rozum boski) Z przyczynowości
Z
Z
Z celowości
Ruch nie jest atrybutem materii.
Ad b) Szkoła Kartezjusza, Hobbes'a, Spinoza, Newtona (XVII w.) Zakładali pasywność materii. Jest niezdolna do ruchu samoistnego (zakładano, że tą przyczyną jest bóg).
Problem źródła ruchu, był problematyczny dla materializmu (=ateizm)
XVIII w. John Toland (ksiądz, idealista) głosił, że materia jest dynamiczna, jest stale w ruchu, zanegował tezę Arystotelesa, świat jest dynamiczny (← nawiązywał do szkoły jońskiej). (XVIII w.) Pogląd Tolanda przejęli materialiści francuscy - Hollbach:


(…)

…: ciała niebieskie - jednak okazały się zmienne
Demokryt: atomy - okazały są czym innym niż zakładał.
Termodynamika współczesna (w odróżnieniu od klasycznej) doszła do wniosku, że ruch istnieje nawet w temperaturze absolutnego zera (~ -273,... *C ~ 0K).
Efekty kwantowe powodują, że nawet w temp. Absolutnego zera ruch nie zanika całkowicie (są minimalne drgania). Mechanika kwantowa: występuje zasada nieoznaczoności (Heisenberga): nie można jednocześnie wyznaczyć z całkowitą dokładnością położenia i prędkości żadnego obiektu (głównie mikroobiektów).
Im dokładniej wyznaczymy położenie danego mikroobiektu tym mniej dokładnie możemy wyznaczyć jego prędkość. Żaden mikroobiekt nie może znajdować się w bezruchu:
np. elektron znajdował się w pewnym momencie w absolutnym bezruchu, wtedy można by wyznaczyć i jego położenie i jego prędkość (wbrew zasadzie nieoznaczoności Heisenberga).
Ogólna teoria względności (OTW): wg OTW ruch mas kosmicznych jest spowodowany (wynikiem) nierównomiernego rozmieszczenia grawitujących mas. Ad Newton - głosił teorię pierwszego pchnięcia (została obalona przez Einsteina). Bóg dokonał pierwszego pchnięcia (z punktu widzenia Einsteina rola boga okazała się zbędna).
Gdyby cała masa…
…) głosił, że materia jest dynamiczna, jest stale w ruchu, zanegował tezę Arystotelesa, świat jest dynamiczny (← nawiązywał do szkoły jońskiej). (XVIII w.) Pogląd Tolanda przejęli materialiści francuscy - Hollbach:
Ruch jest atrybutem materii. „Ani nie ma materii bez ruchu, ani nie ma ruchu bez materii” (IX w.) Materializm dialektyczny - Engels:
- Szersza koncepcja ruchu: ruch mechaniczy jest jedną z form…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz