Filozofia przyrody

note /search

Ogólna teoria względności o czasie i przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

Ad 4. Ogólna teoria względności (OTW) o czasie i przestrzeni a) czasoprzestrzeń Riemanna b) krzywizna czasoprzestrzeni W OTW mamy do czynienia z 3. wynikiem: Własności czasu i przestrzeni (czasoprzestrzeni) są zależne od rozkładu i gęst...

Filozofia przyrody - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Platon  uczeń Sokratesa. 1wszy system fil.Dusza połączona  z ciałem. Po śmierci jest rozłączona i może zaznać  szczęścia. 2. Rozciąga istotę moralności na wszystkie  dziedziny.  3. Poszukiwanie  zrozumienia istoty w  najprostszych przykładach-Istoty nie szukać w rzeczach  materialnych a w ich ide...

Prace Newtona - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Prace Newtona  jako piewsze ufundowały pierwszy  dział fizyki nowozytnej Mechanikę-Klasyczną.  Newton uprawiał spektakularną filozofię przyr.  w  jego pracach wyraźnie widać rozróżnienie nauk mat-  emp. I dociekań filozoficznych. Był świadom  nowatorstwa warstwy mat-emp ale bardziej cenił  filozo...

Filozofia przyrody - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Filozofia europejska rozpoczęła się od filozofii przyrody. Na przełomie VII i VI w. p. n. e. na wybrzeżach Azji Mniejszej a potem w Wielkiej Grecji kilku lub może kilkunastu ludzi zdoby...

Kant i Waithet

 • Politechnika Gdańska
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Kant- zadawał pytania jak mozliwe są nauki? Filozof znał nauki przyrodnicze.Wyraźnie zrozumiał że samo istnienie nauk przyr stanowi poważny  problem fil. Początek tzw filozofii krytycznej.Istnienie rozwijającej się fizyki było faktem nieodwołalnym, domagał się matefizycznych uzasadnień. A  więc j...

Szczególna teoria względności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Ad 3. Szczególna teoria względności (STW) o czasie i przestrzeni. Fizyka relatywistyczna, tzn. STW i OTW, uzyskała 3 ważne wyniki dotyczące czasu i przestrzeni. 1. i 2. wynik - ustalił Einstein w STW (1905r.) 3. wynik - ustalił Einste...

Materia a duch

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

Temat II: Materia a duch Pojęcie materii w historii nauki i filozofii Współczesna definicja materii Pojęcie ducha Problem adekwatności definicji materii i definicji ducha Rodzaje materii Czym jest antymateria ad 1. Pojęcie materii w histori...