Filozofia przyrody - strona 2

note /search

Idealizm i jego odmiany

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia przyrody
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2044

Ad 5) Idealizm i jego odmiany: Idealizm głosi pierwotność ducha a) Idealizm obiektywny (pokrywa się z dualizmem): Platon (V w. p.n.e.) jest twórcą idealizmu ( obiektywnego ) - idee platona oraz bóg, który wzorując się na świecie idei t...

Szkoła atomistów: Demokryt

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia przyrody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 924

Szkoła atomistów: Demokryt (V w. p.n.e.) ruch jest, ale Niezmienne atomy (wewnętrznie), poruszające się. Ciała złożone z atomów są zmienne. Ruch nie jest atrybutem materii (powszechną własności materii), byłby gdyby same atomy zmieniały swoją strukturę wewnętrzną. Stworzył koncepcję ruchu mechan...

Materia i ruch - porównanie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Temat III: Materia i ruch Czy ruch jest atrybutem materii? (Czy istnieje materia bez ruchu?) a. Stanowisko starożytnych i średniowiecznych autorów. b. Stanowisko filozofii i nauki nowożytnej (1600 - 1900). c. Stanowisko nauki współczesnej (XX w.). d. Prawo równoważności masy i energii oraz jego fil...

Problem adekwatności definicji materii

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

ad 4. Problem adekwatności definicji materii i definicji ducha Mieszana def. Materii (ad 2) Definicja ducha (ad 3) adekwatna def. - ani za wąska, ani za szeroka. Adekwatność jednej definicji determinuje adekwatność drugiej definicji (wtf?). Definicja nieadekwatna to taka, która jest za szeroka, za...