Szczególna teoria względności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczególna teoria względności  - strona 1 Szczególna teoria względności  - strona 2 Szczególna teoria względności  - strona 3

Fragment notatki:

Ad 3. Szczególna teoria względności (STW) o czasie i przestrzeni. Fizyka relatywistyczna, tzn. STW i OTW, uzyskała 3 ważne wyniki dotyczące czasu i przestrzeni.
1. i 2. wynik - ustalił Einstein w STW (1905r.)
3. wynik - ustalił Einstein w OTW (1915r.)
1. Wynik STW: rozmiary przestrzenne i czasowe ciał są zależne od prędkości z jaką ciała się poruszają. L,T ← V L - przestrzeń - długość ciała
T - (czas) tempo upływu czasu w ciele. Ad a. Kontrakcja (skrót) Lorentza: Przestrzeń: Rozpatrzmy długość ciała. Długość ciała L zależy od prędkości V, z jaką to ciało się porusza: Im ciało porusza się szybciej, tym jest krótsze (pod wpływem prędkości, rozmiar ciała się skraca → rozmiar ciała równoległy do ruchu).
Rozmiar ciała równoległy L1 = L0 L 1 - długość ciała w ruchu
L 0 - długośc ciała w spoczynku
v 2 - prędość ciała do kwadratu
c 2 - prędkość światła do kwadratu Jeżeli prędkość ciała V zmierza do prędkości światła c, to długość tego ciała zmierza do 0 (zera). V → C, to L1 → 0 Krótko mówi się, że skraca się długość, ale dokładnie skraca się ten wymiar ciała, który jest równoległy do ruchu, a dwa poprzeczne wymiary pozostają zmienione. Z tego wynika, że zmienia się objętość ciała i zmienia się kształt ciała. Kulka w ruchu staje się elipsoidą obrotową. Ciało posiada tyle długości, ile posiada prędkości, gdyż każda prędkość wyznacza inną długość. Skrót Lorentza, to pierwszy efekt relatywistyczny STW. Ad b. Dylatacja (spowolnienie) czasu: Czas: Rozpatrzmy tempo upływu czasu T, szybkość z jaką czas płynie.
Mamy dylatacje (spowolnienie) czasu: Tempo upływu czasu T w poruszającym się ciele zależy od prędkości z jaką to ciało się porusza. Im ciało porusza się szybciej, tym czas (w nim) płynie wolniej, zgodnie ze wzorem:
T 1 = T 0 T 1 - czas ciała w ruchu. T 0 - czas spoczynkowy.
Jeżeli ciało porusza się coraz szybciej i zmierza do prędkości światła, to czas w ciele płynie coraz wolniej i zmierza do nieskończoności („wydłuża się”).
Jeżeli V → C, to T 1 → (nieskończoność).
Dla obiektu, który porusza się z prędkością światła - czas przestaje płynąć (obiekt się nie starzeje).
Einstein powiedział: „światło się nie starzeje.”
(ciekawostka odnośnie kosmologii: wiemy, że od wlk. wybuchu upłynęło ~14mld. Lat, ale zakładając istnienie promienia świetlnego tuż po wlk. wybuchu, to okazuje się że jego czas trwania wynosi 0)


(…)

… w tempie podwójnym, ponieważ objętość ciała maleje (kontrakcja Lorentza), a masa ciała rośnie (gęstość jest stosunkiem masy do objętości).
Żaden obiekt, materia korpuskularna, nie może osiągnąć prędkości światła - posiada masę spoczynkową (ciała biologiczne).
Materia polowa ma prędkość światła. Promieniowanie reliktowe → teoria wielkiego wybuchu. Ad c. Czasoprzestrzeń Mińkowskiego: Drugi wynik STW: czas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz