Pytania i odpowiedzi - fizyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi - fizyka - strona 1 Pytania i odpowiedzi - fizyka - strona 2 Pytania i odpowiedzi - fizyka - strona 3

Fragment notatki:

1. Czasoprzestrzeń.
1.1 Układ inercjalny - definicja.
Układy inercjalny to układ odniesienia, w którym czas i przestrzeń są jednorodne.
1.2 Zasada względności (demokracji) - ogólne sformułowanie.
Wszystkie układy inercjalne są równoważne.
1.3 Zasada korespondencji.
Każda nowa teoria musi sprowadzić się do dobrze ugruntowanej odpowiedniej teorii klasycznej, jeśli stosuje się ją w specjalnej sytuacji, gdy wiadomo, że mniej ogólna teoria jest słuszna.
1.4 Transformacja Współrzędnych i Czasu (transformacja Lorentza).
Transformacja współrzędnych czasoprzestrzennych i transformacja odwrotna:
1.5 Prędkość pozorna punktu - prędkość nadświetlna.
Istnienie cząstek poruszających się szybciej niż światło nie przeczy STW.
Prędkość punktu się zmienia, pomimo że rzeczywisty ruch punktu jest jednostajny. To zjawisko związane jest ze skończoną prędkością rozchodzenia się fotonów. Prędkość punktu pozornie zmniejsza się w chwili, gdy mija on obserwatora.
1.6 Czy prędkość fazowa może być większa od c, czy może być ujemna?
Prędkość fazowa światła (fali elektromagnetycznej) w próżni jest równa prędkości światła w próżni, w ośrodkach jest inna i często większa od prędkości światła w próżni. Większa wartość prędkości fazowej od prędkości światła nie stoi w sprzeczności z STW gdyż faza fali nie jest szybkością rozprzestrzeniania się fali a tym samym i przenoszenia sygnałów.
(jeśli jest zależna od wektora k, to powinna miec możliwość bycia ujemną)
1.7 Czy prędkość grupowa może być większa od c, czy może być ujemna?
W próżni prędkość grupowa światła jest równa prędkości fazowej i jest równa prędkości światła. W ośrodkach materialnych prędkość grupowa światła jest mniejsza od prędkości światła w próżni. 2. Efekty relatywistyczne
2.1 Względność równoczesności.
Zdarzenia równoczesne w układzie U nie są równoczesne w układzie U'. Równoczesność zdarzeń jest względna.
2.2 Następstwo zdarzeń.
Jeśli ∆t 0 i ∆t' 0 , to przyczynowość jest zachowana i zdarzenia moga być w związku przyczynowo-skutkowym.
2.3 Dylatacja czasu i skrócenie Lorentza.
Dla poruszającego się pręta:
lub


(…)

Zasada zachowania energii i pędu w Szczególnej Teorii Względności (STW).
3.2 Związek między energią i pędem w STW.
3.3 Niezmienniki, czterowektory (czterowektor pędu), definicja masy. Współczynnik m ma oprócz cech klasycznej masy charakter niezmiennika:
Równanie możemy traktować jako definicję masy układu o energii E i pędzie p:
W U' układ ma energię E' i pęd p' ,a masa nie ulega zmianie! 3.4 Energia, pęd i masa fotonu.
Energia fotonu równa Ef, więc:
Foton nie posiada masy.
3.5 Masa w STW: podaj przykłady (N identycznych cząstek w naczyniu, masa jądra atomowego o j nukleonach, masa gazu fotonowego).
Masa zamkniętego w naczyniu gazu mg składającego się z N cząstek, każda o masie m i prędkości średniej < >. Czy mg = N m, ? -------------------------------------------
Masa jądra atomowego powstałego z N neutronów o masie mn, z Z protonów o masie mp i energii wiązania Ew.
Różnica (niedobór, deficyt) mas:
-------------------------------------------
Masa gazu składającego się z N fotonów uwięzionych w objętości V < ∞. W przypadku jednego fotonu uwięzionego w objętości V mamy Masa gazu jednofotonowego uwięzionego w dostatecznie małym naczyniu nie jest równa zeru.
Trzecią zasadę dynamiki Newtona zastąpimy więc w ramach STW zasadą zachowania pędu (relatywistycznego). Wszystkie obserwacje potwierdzają zasadę zachowania pędu (relatywistycznego), jeśli uwzględni się wszystkie ciała wchodzące w skład układu (czasami część pędu unosi samo pole i ten fakt też trzeba uwzględnić). 3.6 Równanie dynamiki w STW. E=m0c2 + 1/2mv2 (chyba)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz