Makroekonomia - WYKŁAD 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - WYKŁAD 4 - strona 1 Makroekonomia - WYKŁAD 4 - strona 2 Makroekonomia - WYKŁAD 4 - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia Wykład 4 (19) 2004-03-08 Ceny mogą być kształtowane przez mechanizm popytowo - podażowy (rynkowy) lub też przez koszty (poziom kosztów) - one także określają poziom cen.
Musimy się przyglądnąć strukturze kosztów. Jednym z czynników kosztów są płace. Dlatego mówimy o dostosowaniach cenowo - płacowych.
Ażeby ustalić wynagrodzenie to musimy zbadać sytuację na rynku pracy (popyt - podaż).
Przeciętne płace kształtują się w zależności od poziomu produkcji, a produkcja od popytu.
Położenie krzywych podaży zależy od poziomu kosztów (jeśli mamy nowy poziom płac to przeskakujemy na inna krzywą podaży .
Żeby zmiany w podaży długookresowej były trwałe to muszą nastąpić zmiany zasobów czynników wytwórczych. Muszą one spowodować zmiany w popycie na pracę lub w podaży pracy.
O krańcowej produkcyjności pracy decydują zasoby kapitałowe i technologia, jaką dysponują pracownicy.
Wzrost zatrudnienia następuje wraz ze wzrostem popytu globalnego .
Mamy większą wydajność i większą produkcyjność pracy i ta sama produkcja może być wytwarzana przez mniejszą ilość pracowników.
Praca realna będzie rosła, bo ceny spadają, więc płaca nominalna nie musi rosnąć, a może nawet trochę spadać.
Dopiero po spadku cen, spadku stóp %, wzroście popytu globalnego, będzie można zwiększyć zatrudnienie.
Analizujemy podobne zjawisko, ale w punkcie wyjścia mamy inne źródło zmian.
Źródłem zmian może być zmiana liczby ludności lub zmiana ludności w wieku produkcyjnym (spowodowane np. skróceniem czasu służby wojskowej, zwiększeniem aktywności zawodowej kobiet ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
∏ („pi”) - inflacja rzeczywista; składa się z inflacji oczekiwanej i faktu, jaka jest rzeczywista produkcja w porównaniu z produkcją potencjalną (oczywiście mamy tu przesunięcia w czasie).
∏ t+1 = ∏ t e + f * [(Y t - Y p ) / Y p ] ∏ t+1 przewidywana inflacja na przyszły rok
f - parametr; informuje nas jaka jest siła wpływu rynku na dostosowania cenowe; jeżeli „f” jest duże to mamy szybsze dostosowania cenowe. Mogą na niego wpływać (znaczne) zmiany na rynku pracy; grupowe zwolnienia, zmiany przepisów pracy ułatwiające grupowe zwolnienia, itp.).
Y t - Y p wielkość luki PKB w roku “t” (wpływa ona na ceny w roku „t+1”)
Kiedy mamy usztywnienia na rynku to proces dostosowań cenowych będzie spowolniony.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz