Makroekonomia - WYKŁAD 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - WYKŁAD 6 - strona 1 Makroekonomia - WYKŁAD 6 - strona 2 Makroekonomia - WYKŁAD 6 - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia Wykład 6 (21) 2004-03-22 Kiedy występuje tylko bezrobocie naturalne to trzeba podjąć takie działania, aby to bezrobocie obniżyć.
Te działania to np. zalecenia szkoły propodażowej - obniżenie rozpiętości pomiędzy płacami brutto i netto, czyli np. obniżenie krańcowej stopy podatku dochodowego, tzn. obniżenie podatku za każdą dodatkowo podejmowaną godzinę pracy; a także obniżenie składek na US (ubezpieczenia społeczne).
Wtedy płace brutto ulegają obniżeniu, spadają koszty pracy, jest więcej miejsc pracy, a pracownicy dostają wyższą stawkę netto i jest więcej chętnych do pracy.
Gdyby efekt dochodowy całkowicie równoważył efekt substytucyjny to krzywa podaży pracy (AJ) byłaby pionowa. Wtedy działania proponowane przez szkołę propodażową nie przyniosłyby skutku.
Trzeba by po obniżeniu krańcowej stopy podatku dochodowego znieść także ulgi podatkowe; przychody z podatku się nie zmienią, ale pracownicy nie osiągną przyrostu dochodów. Jeśli zatem nie wzrosną dochody pracowników to i popyt na czas wolny nie wzrośnie. Zadziała efekt substytucyjny (bo płaca wzrasta), a efekt dochodowy będzie zniwelowany (osiągnie poziom zerowy).
Jeśli linia podaży pracy (AJ) jest rosnąca tzn., że ef. substyt. ef. dochod.
Nachylenie krzywej podaży pracy (AJ) zależy od elastyczności. Przy różnym nachyleniu różnie rozkłada się ciężar opodatkowania.
AJ stroma - podaż pracy mało elastyczna
DN stroma - popyt nas pracę mało elastyczny AJ płaska - podaż pracy bardzo elastyczna
DN płaska - popyt na pracę bardzo elastyczny
Jeżeli krzywa DN jest wyżej położona (bardziej w prawo) to bezrobocie jest mniejsze; zatrudnienie w równowadze rośnie, produkcja potencjalna jest większa i maleje bezrobocie naturalne.
Położenie krzywej popytu na pracę (DN) zależy od zasobów kapitałowych; im są one większe tym produkcyjność krańcowa rośnie.
Żeby zwiększyć zasoby kapitałowe to trzeba zwiększyć inwestycje (obniżyć stopy kredytów na inwestycje, stworzyć dobry klimat, co do przyszłości), a także prowadzić działania badawcze (postęp technologiczny).
Inwestycje zależą od:
stóp procentowych (dla zwiększenia inwestycji trzeba je obniżać),
stopy zwrotu z inwestycji (musi być jak najwyższa),
cen dóbr kapitałowych (trzeba obniżać).
Wraz z postępem technologicznym rośnie produkcyjność krańcowa (pojawiają się dodatkowe możliwości produkcyjne).
Działania powodujące zmniejszenie bezrobocia:
frykcyjnego: przepisy o zwalnianiu i zatrudnianiu, zwiększenie mobilności pracowników,


(…)

bezrobocia przymusowego, a inne w przypadku bezrobocia naturalnego.
Inne są z punktu widzenia pojedynczej jednostki, a inne z punktu widzenia społecznego.
Jeżeli są dobrowolnie bezrobotni to muszą być jakieś korzyści, które zachęcają ich do nie podejmowania pracy:
czas wolny,
zasiłki.
Jednak ponoszą oni koszt alternatywny wynagrodzenia, jakie uzyskiwaliby, gdyby byli zatrudnieni.
Koszty przymusowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz