Makroekonomia - WYKŁAD 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - WYKŁAD 3 - strona 1 Makroekonomia - WYKŁAD 3 - strona 2 Makroekonomia - WYKŁAD 3 - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia Wykład 3 (18) 2004-03-01 Popyt na pracę jest popytem pochodnym i zależy od popytu na dobra wytwarzane przez przedsiębiorstwo. Jeśli popyt na te dobra jest wysoki, wtedy istnieje potrzeba zwiększenia poziomu produkcji, aby zaspokoić popyt na rynku. Nawet przy niezmienionym zatrudnieniu, w zależności od popytu na produkty mogą się zmieniać nakłady pracy (różna długość czasu pracy w ciągu dnia roboczego).
Przy wzroście popytu na dobra, będzie trzeba oprócz dostosowań godzinowych zwiększyć także zatrudnienie, oferując większe stawki płac. Jednak wynagrodzenia wpływają bezpośrednio na koszty produkcji, a więc także na ceny. Ale popyt na nasze produkty jest duży, więc możemy podnieść ceny (dostosowania cenowo - płacowe).
W - płace nominalne P- poziom cen
Y - rozmiary produkcji SAS - krótkookresowa krzywa podaży
Y p - produkcja potencjalna AS - długookresowa krzywa podaży
A - popyt na pracę jest mniejszy od podaży długookresowej (przymusowe bezrobocie)
Płacy na poziomie W 0 odpowiada cena na poziomie P 0 .
W krótkim okresie zmiana ceny wpływa na zmianę produkcji, w długim - nie!
Kiedy ceny wzrosną to realna podaż pieniądza będzie ograniczona i wzrosną także stopy procentowe, a także spadną płace realne. Popyt globalny rośnie do poziomu Y 1. Przy stałym zatrudnieniu w krótkim okresie, pracownicy muszą pracować w godzinach nadliczbowych, lepiej płatnych.
Krzywa W pokazuje jak kształtują się płace w krótkim okresie (KO) w zależności od popytu globalnego (nie jest to linia stroma, ale wznosząca się).
Kiedy następuje czas nowych porozumień płacowych, pracownicy mają większą siłę przebicia, bo jest wysoki popyt i musimy dotrzymywać tempa produkcji. Trzeba już będzie zwiększyć zatrudnienie, a nie tylko wydłużać czas pracy. Przechodzimy na wyżej położoną krzywą płac (W 1 ).
Przy kolejnych dostosowaniach przeskakujemy na coraz wyżej położone krzywe płac, aż dochodzimy do równowagi.
Niżej położona krzywa płac powoduje spadek kosztów spadek cen wzrost stóp % i w konsekwencji wzrost produkcji.
Z faktu jak kształtują się płace możemy wywnioskować co będzie się działo z cenami w krótkim okresie.
Płacom na poziomie W 0 odpowiadają ceny dóbr i usług na poziomie P 0 .
Wyżej położonej krzywej płacy odpowiada wyżej położona krótkookresowa krzywa podaży (SAS).
Kiedy rosną koszty to krzywa podaży przesuwa się w górę lub w lewo.
Krótkookresowa krzywa podaży (skrajne założenie stałych cen).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz