Zagregowany popyt, zagregowana podaż - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 4823
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagregowany popyt, zagregowana podaż - wykład - strona 1 Zagregowany popyt, zagregowana podaż - wykład - strona 2 Zagregowany popyt, zagregowana podaż - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ZAGREGOWANY POPYT I ZAGREGOWANA PODAŻ (8)
Zagregowany popyt
Krzywa zagregowanego popytu przedstawia zależność między ogólnym poziomem cen a
wielkością produkcji zagregowanej na jaką jest popyt.
Krzywa zagregowanego popytu
Model dochodów i wydatków oraz krzywa zagregowanego popytu
Jeśli ogólny poziom cen spada, krzywa AE planowane przesuwa się w górę, co prowadzi do
procesu mnożnikowego, który powoduje przesunięcie równowago dochodów i wydatków z
punktu E do punktu E2. następuje wzrost PKB z Y1 do Y2.
Spadek ogólnego poziomu cen z P1 do P2 powoduje ruch wzdłuż krzywej zagregowanego
popytu z Y1 do Y2. przy obu kombinacjach ogólnego poziomu cen i realnego PKB,
wyznaczonych przez krzywą zagregowanego popytu, ilość zagregowanej produkcji, na którą
jest popyt, jest równa poziomowi planowanych wydatków zagregowanych i realnego PKB,
wynikających z modelu dochodów i wydatków.
Przesunięcia krzywej AD (1)
Przesunięcia krzywej AD (2)
Zagregowana podaż AS
* Krzywa zagregowanej podaży przedstawia zależność między ogólnym poziomem cen a
wielkością produkcji zagregowanej, jaka jest dostarczana.
* Krzywa krótkookresowej podaży zagregowanej przedstawia zależność między ogólnym
poziomem cen oraz wielkością produkcji zagregowanej, która jest dostarczana w krótkim
okresie, w czasie kiedy wiele rodzajów kosztów produkcji jest stałych.
Krzywa krótkookresowej podaży zagregowanej
Krzywa ta ma nachylenie dodatnie, ponieważ wyższy ogólny poziom cen prowadzi do
wyższych zysków na jednostkę produkcji i wyższej produkcji zagregowanej przy stałych
płacach nominalnych.
Przesunięcie krzywej SRAS (1)
Przesunięcie krzywej SRAS (2)
* Zagregowana podaż spada, gdy producenci zmniejszają ilość zagregowanej produkcji, którą
są gotowi dostarczyć przy każdym danym ogólnym poziomie cen.
* Zagregowana podaż rośnie, gdy producenci zwiększają wielkość zagregowanej produkcji,
którą są gotowi dostarczyć przy każdym danym ogólnym poziomie cen.
Krzywa długookresowej podaży zagregowanej
* W zasadzie w długim okresie ogólny poziom cen nie ma wpływu na wielkość dostarczanej
produkcji zagregowanej.
* Długi okres to okres, w którym wszystkie ceny są w pełni elastyczne.
* W długim okresie inflacja czy deflacja maną ten sam skutek, co jednoczesna zmiana
wszystkich cen naraz w tych samych proporcjach.
* W efekcie zmiany ogólnego poziomu cen nie wpływają na zmiany wielkości produkcji
zagregowanej w długim okresie.
* Dzieje się tak dlatego, że zmianom w ogólnym poziomie cen w długim okresie będą
towarzyszyć proporcjonalnie równe zmiany cen wszystkich czynników produkcji, w tym płac
nominalnych.
Krzywa LRAS
Od krótkiego do długiego okresu (1)
* Przy ogólnym poziomie cen P1 wielkość produkcji zagregowanej, jaka jest dostarczana (Y1),
przewyższa produkt potencjalny (Y p). Ostatecznie niskie bezrobocie spowoduje wzrost płac
nominalnych, co doprowadzi do przesunięcia krzywej krótkookresowej podaży zagregowanej
w lewe z SRAS1 do SRAS2.
Od krótkiego do długiego okresu (2)
Przy ogólnym poziomie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz