Makroekonomia - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 10248
Wyświetleń: 16478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - skrypt - strona 1 Makroekonomia - skrypt - strona 2 Makroekonomia - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: mierzenie dochodu narodowego, dochód narodowy i wydatki, pomiar produktu krajowego brutto, składniki PKB, realny pkb a nominalny PKB, produkt krajowy brutto a dobrobyt, mierzenie kosztów utrzymania, wskaźnik cen konsumenta.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: korygowanie zmiennych ekonomicznych o efekty inflacji, oszczędności, inwestycje i system finansowy, instytucje finansowe w gospodarce, oszczędności i inwestycje w systemie rachunkowości społecznej, rynek funduszy pożyczkowych, podstawowe narzędzia finansów.

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: z agregowany popyt i zagregowana podaż, wpływ polityki pieniężnej i polityki budżetowej na zagregowany popyt, wspólny obszar walutowy i europejska unia gospodarcza i walutowa, pięć debat o polityce makroekonomicznej.

Notatka to skrypt książki.

ROZDZIAŁ 1
MIERZENIE DOCHODU NARODOWEGO
1.1 Dochód narodowy i wydatki
PKB = Produkt Krajowy Brutto
- odpowiednia miara dochodów wszystkich podmiotów gospodarki
- za jego pomocą mierzy się: 1) dochód całkowity mieszkańców kraju, 2) sumę wydatków na dobra i usługi suma dochód = suma wydatków
- sprzedawca i nabywca -> pieniądze wydane przez nabywcę = dochód sprzedawcy
Mierzenie PKB:
- sumując wydatki gospodarstw domowych
- sumując uzyskane dochody
1.2 Pomiar produktu krajowego brutto
PKB - wartość rynkowa wszystkich finalnych dóbr i usług, wytworzonych w kraju, w danym okresie
`wartość rynkowa' - mierzy się wartość różnych rodzajów dóbr i usług nabywanych na rynku, stosuje się ceny rynkowe - kwoty, jakie nabywcy są skłonni zapłacić za dane dobra, odzwierciedlają wartość tych dóbr
`wszystkich' - obejmuje wszystkie dobra wytworzone w danej gospodarce i sprzedane legalnie na rynku; uwzględnia wartość rynkową mieszkaniowych usług ogólnokrajowego zasobu mieszkań (płacony czynsz lub korzyści płynące z posiadania własnego mieszkania, oszacowane jako wartość rynkowa ewentualnego czynszu); nie obejmuje towarów sprzedawanych nielegalnie (np. narkotyki), dóbr wytwarzanych i konsumowanych prywatnie (np. warzywa w ogrodzie)
`dóbr finalnych' - wartość dóbr pośrednich jest już zawarta w wartości dóbr finalnych; wyjątkiem jest przypadek, gdy dobro pośrednie nie zostaje zużyte w procesie produkcji, lecz wchodzi w skład przedsiębiorstwa, jego wartość jest dodana do PKB jako `inwestycja w zapasy;, a gdy zostanie zużyte, będzie odjęte od zapasów przedsiębiorstwa, a PKB odpowiednio zmaleje
`i usług' - uwzględniane są także usługi takie jak np. fryzjer, sprzątanie, wizyta u lekarza
`wytworzonych' - obejmuje dobra i usługi wytworzone w danym okresie, a nie w przeszłości
`w kraju' - obejmuje wartość produkcji wytworzonej w granicach geograficznych kraju
`w danym okresie' - zazwyczaj rok lub kwartał; dane kwartalne są zwykle przedstawione w skali rocznej, są poddawane procedurze usuwania wahań sezonowych PNB - produkt narodowy brutto
PNN - produkt narodowy netto
1.3 Składniki PKB
Y = C + I + G + NX
Y - PKB
C - konsumpcja
I - inwestycje
NX - eksport netto
Konsumpcja - stanowi wydatki gospodarstw domowych na dobra (trwałe lub nietrwałe) i usługi (również wykształcenie), z wyjątkiem wydatków na zakup nowych domów lub mieszkań.
Inwestycje - wydatki na zakup maszyn i urządzeń, budynków i budowli, przedsiębiorstw, a także na zapasy, łącznie zakupem nowych mieszkań i domów przez gospodarstwa domowe.


(…)

… procentowe
Oprocentowanie stanowi przyszłą płatność za transfer pieniędzy dokonany w przeszłości.
Nominalna stopa procentowa - stopa procentowa, która zwykle obrazuje informacje z rynku; nie jest ona skorygowana o skutki inflacji; informuje o tym, jak powiększa się suma pieniędzy na rachunku bankowym w miarę upływu czasu.
Realna stopa procentowa - stopa procentowa, która została skorygowana o skutki…
… pieniądza z popytem na pieniądz.
Teoria płynności preferencji
Keynes - teoria płynności preferencji jako wytłumaczenie tego, jakie czynniki określają poziom stopy procentowej w gospodarce - forma analizy popytu i podaży; stopa procentowa osiąga poziom, przy którym podaż i popyt na pieniądz zrównują się. Założenie - oczekiwana stopa inflacji jest stała - nominalna stopa procentowa rośnie, realna stopa…
… inwestycyjne - dodatnie sprzężenie zwrotne nazywane akceleratorem inwestycyjnym
Wzór mnożnika wydatków
Ważna zmienna - krańcowa skłonność do konsumpcji (MPC) - odsetek przyrostu dochodu, który gospodarstwa domowe przeznaczają na konsumpcję, a nie na oszczędności.
Państwo wydaje 10mld funtów, dochód narodowy wzrasta również o tę kwotę; wydatki konsumpcyjne zwiększają się o MPC ∙ 10mld funtów - podnosi dochody…
… a wyższym zyskiem z inwestycji.
Wybór odpowiedniej kombinacji zysku z inwestycji i ryzyka zależy od stopnia niechęci do ryzyka, czyli od indywidualnych preferencji każdego człowieka.
Im wyższy zysk z inwestycji osiągają akcjonariusze, z tym wyższym ryzykiem się to wiąże.
5.3 WYCENA AKTYWÓW
Analiza fundamentalna
Jak wybrać odpowiednie akcje, które mają trafić do portfela inwestycyjnego?
Akcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz