Model AD-AS - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6384
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model AD-AS - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Model AD-AS
1. Odpowiedz na poniższe pytania:
a) Do czego służy ekonomistom model gospodarki AD-AS?
b) Co przedstawia krzywa zagregowanego popytu, jakie ma nachylenie i dlaczego?
c) Czym spowodowane jest przesunięcie wzdłuż krzywej AD i przesunięcie całej krzywej?
d) Jak zachowa się zagregowany popyt, jeżeli w gospodarce wystąpi wzrost poziomu cen?
e) Jakie czynniki wpływają na wielkość zagregowanej podaży w krótkim i długim okresie?
f) Kiedy w gospodarce występuje krótkookresowa i długookresowa równowaga makroekonomiczna?
2. Na poniższym wykresie przedstawiono krótkookresową krzywą zagregowanej podaży SAS.
Jak zmieni ona swoje położenie (zaznacz to na wykresie), jeżeli założymy że:
a) spadły ceny ropy naftowej,
b) wzrosły płace minimalne.
poziom cen SAS wielkość produktu (mld zł)
3. Na poniższym wykresie przedstawiono długookresową krzywą zagregowanej podaży LAS.
Jak zmieni ona swoje położenie (zaznacz to na wykresie), jeżeli założymy że:
a) wzrasta zasób siły roboczej,
b) spada wielkość wyposażenia kapitałowego,
c) rozkwita postęp naukowy i technologiczny,
d) rząd premiuje przedsiębiorczość.
poziom cen LAS Q0 wielkość produktu (mld zł)
Odpowiedz: czy ilość dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce w sytuacji pełnego zatrudnienia jest zawsze taka sama? Czy istnieją w długim okresie fizyczne granice wzrostu gospodarki wyznaczone daną wielkością zagregowanej podaży?
4. Poniższy wykres przedstawia równowagę makroekonomiczną w krótkim okresie,
poziom cen SAS Pe E AD Qe wielkość produktu (mld zł)
a) Wykreśl krzywą AD1 obrazującą wzrost zagregowanego popytu oraz zaznacz nowy punk równowagi E1 oraz parametry go wyznaczające P1 i Q1 .
b) Uzupełnij poniższy tekst:
Jeżeli zagregowany popyt rośnie od AD do......... to punkt równowagi przesunie się z ...... do ...........
Poziom cen........... z Pe do........., a poziom produkcji krajowej................ z Qe do ............
c) Wykreśl krzywą SAS1 obrazującą wzrost zagregowanej podaży oraz zaznacz nowy punk równowagi E2 przy poziomie zagregowanego popytu AD oraz parametry go wyznaczające P ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz