Model AS-AD - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3017
Wyświetleń: 7784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model AS-AD - omówienie - strona 1 Model AS-AD - omówienie - strona 2 Model AS-AD - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU AS-AD. PODEJŚCIE KEYNESOWSKIE VS KLASYCZNE.
Podstawowe założenia modelu:
• ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)
• punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu produkcji i cen (a nie stopy procentowej jak w modelu
Krzywa zagregowanego popytu AD - pokazuje kombinacje poziomu cen i produkcji (dochodów), dla których rynki dóbr i pieniężny znajdują się jednocześnie w stanie równowagi. Krzywa AD ma ujemne nachylenie, ponieważ spadek cen powoduje zwiększenie realnej podaży pieniądza, obniżenie stop procentowych i wzrost wydatków inwestycyjnych. Tym samym zwiększa się poziom produkcji w punkcie równowagi.
Widać wyraźnie, że krzywa AD jest kreślona dla danego poziomu M i A. Jednocześnie przy założeniu stałości dochodu i wydatków autonomicznych, zmiany podaży pieniądza są proporcjonalne do zmian cen. Wreszcie, równanie (2) pokazuje, iż krzywa AD nie jest prostą linią ale raczej hiperbolą.
Nachylenie krzywej AD - w zależności od nachylenia krzywej AD zmiana realnej podaży pieniądza ma większy lub mniejszy wpływ na zmianę poziomu Y:
• im bardziej płaska jest AD tym większy wpływ zmian M/P na poziom Y
• im bardziej stroma jest AD tym mniejszy wpływ zmian M/P na poziom Y
AD jest bardziej płaska:
• im mniejszy wpływ stopy procentowej na popyt na pieniądz oraz im większy wpływ i na inwestycje
• im większy jest mnożnik oraz im mniejszy jest wpływ wielkości dochodu na popyt na pieniądz
W przypadku, gdy mamy do czynienia z pułapką płynności (krzywa LM jest pozioma) wzrost realnej podaży pieniądza nie ma wpływu na poziom dochodu, krzywa AD będzie pionowa. W przypadku klasycznym (LM jest pionowa) zmiany realnej podaży pieniądza mają duży wpływ na poziom dochodu, dlatego AD będzie pozioma.
Krzywa zagregowanej podaży AS - pokazuje wszystkie kombinacje poziomu cen i odpowiadającej im wielkości produkcji, którą firmy są skłonne dostarczyć przy tych cenach. Ponieważ ilość dostarczanego towaru zależy zarówno od poziomu cen jak i kosztów produkcji (w tym wysokości wynagrodzeń dla pracowników) to krzywa AS pokazuje sytuację zarówno na rynku czynników produkcji jak i na rynku dóbr.
• Keynesowska krzywa AS - jest ona płaska, co oznacza, że firmy są skłonne dostarczyć na rynek każdą ilość towaru, na który jest popyt przy danym poziomie cen. Jest to oparte na założeniu o występowaniu bezrobocia, które powoduje, iż firmy mogą przy danym poziomie płac uzyskać taką ilość pracowników, jaką potrzebują. Oznacza to, że średni koszt produkcji firm nie zmienia się w chwili zmiany wielkości produkcji. A zatem ceny i nominalne płace są zupełnie sztywne i pozostają na ustalonym poziomie.

(…)

… modelu IS-LM:
_
AD: Y = γA + γ b/h M/P gdzie γ = α / (1 + kα b/h)
Rozwiązując dla poziomu cen otrzymamy:
_
AD: P = γ b/h M/(Y-γA)
STEROWANIE POPYTEM W MODELU AS-AD.
a) Wpływ polityki fiskalnej na krzywą AD
Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na krzywą AD może być pokazany w oparciu o model IS-LM.
Wzrost wydatków rządowych spowoduje równoległe przesunięcie się krzywej AD w prawo.
Spowoduje to zwiększenie produkcji dla każdego poziomu cen. - to o ile przesunie się krzywa AD w prawo zależy od wartości mnożnika polityki fiskalnej (im większy jest mnożnik tym większe przesunięcie krzywej AD na skutek zwiększenia wydatków rządowych).
Zwiększenie wydatków rządowych powoduje przesunięcie krzywej IS do IS'. Przy danym poziomie cen stopa procentowa wzrośnie z i1 do i2, zaś produkcja z Y1 do Y2.
Polityka fiskalna jest skuteczna.
AS- Keynesowska
b) Wpływ polityki monetarnej na krzywą AD
Efekty ekspansywnej polityki monetarnej również wyprowadzamy w oparciu o model IS-LM.
Zwiększenie nominalnej podaży pieniądza powoduje wzrost realnej podaży pieniądza dla każdego poziomu cen.
Spadek stop procentowych stymuluje zagregowany popyt i prowadzi do wzrostu dochodu i wydatków.
- w tym przypadku AD przesuwa…
… z tego, że pracownicy umawiają się z pracodawcą na płace minimalne (które np. zawarte są w kontraktach)
1) wzrost cen obniża płace realne (płaca minimalna na jakimś ustalonym poziomie)
2) niższe płace realne to niższe koszty zatrudnienia dla pracodawcy, który chętniej wtedy zatrudnia
3) jak większe zatrudnienie to większa produkcja
Jeżeli płace nie dostosowują się równo z cenami to AS będzie dodatnio nachylona.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz