Podstawy makroekonomii

note /search

Endogeniczny model wzrostu gospodarczego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2674

ENDOGENICZNY MODEL WZROSTU GOSPODARCZEGO. Dochód jest funkcją kapitału Y= A K Tempo wzrostu zależy od K, a to od dochodu Założenia modelu Solowa powodują, że model ten nie tłumaczy występowania długookresowego wzrostu gospodarczego (nie wiadomo kto miałby finansować postęp technologiczny, który ...

Model AS-AD - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 3808
Wyświetleń: 9478

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA MODELU AS-AD. PODEJŚCIE KEYNESOWSKIE VS KLASYCZNE. Podstawowe założenia modelu: • ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) • punktem odniesienia analizy jest obserwacja poziomu produkcji i cen (a nie stopy procentowej jak w modelu Krzy...

Model IS-LM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4382

MODEL IS-LM. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. FUNKCJA IS. WYPROWADZENIE GRAFICZNE. Model IS-LM został wprowadzony przez Johna Hicksa. Funkcja IS IS- linia ta pokazuje wszystkie kombinacje stóp procentowych i dochodów w równowadze na rynku dóbr i usług. Dla tych punktów I=S, stąd nazwa tej funkcji. Jeżeli...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7840

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały kurs walutowy - równowaga zewnętrzna i wewnętrzna - jeśli rośnie podaż pieniądza to LM przesunie się w prawo - mamy deficyt w bilansie płatniczym; stopy procentowe maleją, co powoduje spadek inwestycji...

Teoria wzrostu Solowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1708

TEORIA WZROSTU SOLOWA. OGÓLNE OMÓWIENIE, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WNIOSKI. Teoria wzrostu gospodarczego stawia sobie pytania: - Jak przesunąć dochód? - Od czego zależy tempo rozwoju gospodarczego? - Czy kraje słabiej rozwinięte dogonią kraje najbogatsze? Aby odpowiedzieć na te pytania posługujemy...

Hipoteza cyklu życia według Modiglianiego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1736

Hipoteza cyklu życia wg Modiglianiego Modigliani uważa, że konsumpcja przez całe życie jest stała, a dochód w ciągu okresu całego życia się zmienia. Oszczędności pozwalają niwelować te różnice (hipoteza cyklu życia). C = (W + RY) : ...

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Hipotezy dotyczące oczekiwań w gospodarce a) HIPOTEZA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ - twierdzi, że w ocenie przyszłych zdarzeń podmioty gospodarujące wykorzystują skutecznie wszystkie dostępne wiadomości, dlatego nie popełniają regularnych błędów w swoich przewidywaniach Xt+1 - tXt+1 = εt+1 gdzie: tXt+1 ...

Inwestycje - omówienie zagadnień i definicji.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

Inwestycje- strumień wydatków w gospodarce, wpływający na wzrost wielkości kapitału fizycznego (zwiększenie potencjału gosp., produkcji); decyzja makroekonomiczna na poziomie przedsiębiorstwa; nie jest to zakup akcji, lokata, obligacje itp. Inwestycje są bardzo zmienne, co wpływa na PKB. Wpływają r...

Egzamin z podstaw makroekonomii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1148

1. Połącz wymienionych ekonomistów z najbardziej pasującymi do nich pojęciami: John Hicks John Keynes Arthur Laffer Alban Phillips Paul Samuelson Model IS-LM empiryczna “Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” zależność między inflacją a stopą bezrobocia synteza neoklasyczna 2. Z...

Zadania z indeksów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

Indeksy: indywidualne i agregatowe Y, y - wielkości badane t - punkt czasu uznany za badany t-k - punkt czasu uznany za bazowy j=1,2,…,n - składniki agregatu Miary dynamiki mogą przybierać postać: przyrostów absolutnych tempa przyrostu Zad. 1. W dniu 31.12.1995r. liczba zarejestrowanych bezr...