Model IS-LM - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3920
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model IS-LM - omówienie - strona 1 Model IS-LM - omówienie - strona 2 Model IS-LM - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

MODEL IS-LM. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA.
FUNKCJA IS. WYPROWADZENIE GRAFICZNE.
Model IS-LM został wprowadzony przez Johna Hicksa.
Funkcja IS
IS- linia ta pokazuje wszystkie kombinacje stóp procentowych i dochodów w równowadze na rynku dóbr i usług. Dla tych punktów I=S, stąd nazwa tej funkcji.
Jeżeli i1 spadnie to I wzrośnie dla każdego poziomu dochodu, popyt rośnie.
i wpływa na położenie funkcji popytu (wyżej lub niżej).
Dlaczego IS jest ujemnie nachylona?
Dlatego, że wraz ze wzrostem i wydatki maleją, spadek dochodu. Wzrost i zmniejsza Y.
Od czego zależy nachylenie IS?
Zależy ono od b (współczynnik elastyczności, który mówi jak silnie inwestycje zależą od zmiany i), a także od mnożnika.
Nachylenie IS zależy od współczynnika b
Punkty nierównowagi:
- nad linią- dochód jest większy od zagregowanych wydatków (AE)
- pod linią- Y Przy poziomie i1 inwestycje równają się I1,
- aby gospodarka była w równowadze to I1=S1, co jest możliwe do osiągnięcia przy poziomie dochodu Y1; - punkt równowagi daje nam punkt przecięcia linii i1 i Y1.
Następnie wybieramy jakiś drugi poziom dochodu Y2, przy którym oszczędności równają się S2, - szukamy zrównania S2=I2, - przy I2 stopa procentowa wynosi i2.
FUNKCJA IS. WYPROWADZENIE ALGEBRAICZNE.
Y=C+I
_ _
Y = C + cY + I - bi
_ _ _
Y(1- c) = C + I - bi I = I - bi
_ _ _
Y = (C + I - bi) / (1-c) C = C + cY
_ _
Y = C + cY + I - bi
_ _
bi = C + cY + I - Y
_ _
bi = C + cY + I + Y(c-1)
_ _
bi = C + cY + I - Y(-c+1)
_ _
i = (C + I - sY) / b
_ _
IS: Y = αw (C + I) - αwbi
_ _
Y = αwA - αwbi A = wydatki autonomiczne- podatki
FUNKCJA LM. WYPROWADZENIE GRAFICZNE.
Funkcja LM- zbiór punktów równowagi na rynku pieniężnym w zależności od dochodu i stóp procentowych.
- jeżeli Y rośnie to krzywa L przesuwa się w prawo
Y2

(…)

… fiskalnej- jak zmiana wydatków rządowych wpłynie na zmianę dochodu w modelu IS-LM
Zmiany w wydatkach rządowych. Dojście do równowagi.
1) E0- punkt równowagi, punkt wyjściowy
2) Gdy wydatki rządowe rosną (G↑) to krzywa IS przesuwa się w prawo
3) IS przesuwa się w po mnożniku, czyli przesuwa się o αΔG
4) E1- równowaga na rynku dóbr i usług, ale nierównowaga na rynku pieniężnym
Wzrost dochodu spowodował…
… (pieniężna) jest domeną Banku Centralnego.
Bank Centralny realizuje swoją politykę monetarną, używając trzech instrumentów:
- operacji otwartego rynku
- stopy rezerw obowiązkowych
- stopy rezerw refinansowych
Mechanizm transmisyjny:
1) punkt wyjściowy E0 (Y0; i0)
_
2) jeżeli M ↑ (podaż rośnie) to następuje przesunięcie równoległe LM w prawo. Przesuwa się 1/k * ΔM
3) w pierwszym momencie spadają stopy…
…, przesunie się w prawo o 1/k * ΔM
Nachylenie zależy od k/h - współczynnik kierunkowy funkcji
Wyprowadzenie graficzne: L=M (popyt na pieniądz = podaż pieniądza)
LS- popyt spekulacyjny
LT- popyt transakcyjny
- jeśli i rośnie to LS maleje
- jeśli Y rośnie to LT rośnie
- jeśli M rośnie to LM przesunie się w prawo
FUNKCJA LM. WYPROWADZENIE ALGEBRAICZNE.
L = kY - hi
__
M = M
L=M
__
M = kY - hi
ky = M + hi
LM: __
Y = 1/k * M + k/h * i
__
k/h * i = Y - 1/k * M / *k/h
__
i = k/h * Y - M/h
k/h - współczynnik kierunkowy; im większy tym krzywa bardziej pionowa
- im większe h, tym LM jest bardziej pozioma (pozioma, gdy h→ ∞)
- im mniejsze h, tym LM bardziej pionowa (pionowa, gdy h→0)
k - współczynnik transakcyjny popytu na pieniądz (jak zmiany dochodu wpływają na zmiany popytu na pieniądz, duże K to silny wpływ…
… transakcyjnego;
jeśli rośnie Y to i także muszą wzrosnąć
6) przejście z punktu E1 do E2- jest to efekt dochodowy
efekt płynności- obniżka stóp procentowych
efekt dochodowy- wzrost dochodu wywołany wzrostem inwestycji (spadek i )
Efektywność polityki monetarnej w zależności od parametru h.
(zmiana nachylenia LM)
- LM różnią się nachyleniem
- Dochód silniej wzrósł w przypadku b.
- Efekt płynności różny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz