Model równowagi IS-LM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model równowagi IS-LM - strona 1 Model równowagi IS-LM - strona 2 Model równowagi IS-LM - strona 3

Fragment notatki:

    Wykład: „JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM”       Stanley Fischer o modelu IS-LM Model IS-LM jest użyteczny z dwóch powodów.  Po pierwsze jako narzędzie o znaczeniu historycznym,  a po drugie, ponieważ jest to wciąż podstawowy model  używany przez ludzi, aby rozumieć gospodarkę. (...)  Nie sądzę, aby istniał lepszy model dający właściwe  wyczucie procesów dostosowawczych w krótkich okresach.     Model IS - LM : podstawowe zmienne C  = a + b (1 - t) Y ZMIENNE ENDOGENICZNE (ustalane w modelu) ZMIENNE EGZOGENICZNE (ustalane poza  modelem) Y  = C + I + G +X I  = e - dR MD  = (kY - hR) P X  = g - mY - nR MS    i    G     Algebraiczne wyprowadzenie krzywej IS  1) Y = C + I + G + X 2) C = 300 + 0,8 Yd 3) I = 200 - 1500 r 4) X = 100 - 0,04 Y - 500 r 5) MD = P ( 0,5 Y - 2000 r ) G = 200 t = 0,2 MS  = 550 P = 1 IS: Y = 300 + 0,8(1 - 0,2)Y + 200 - 1500r + 200 +100 - 0,04Y - 500r  IS:  Y = 2000 - 5000 r     Wyprowadzenie krzywej IS  1 1 r r0 r1 E0 E1 AD0 AD1 IS AD Y Y Y1 Y0 2 2 Krzywa IS      Stroma krzywa IS Y r Stroma  krzywa IS  IS • Inwestycje są mało wrażliwe  na poziom stopy % • Eksport netto jest mało  wrażliwy na poziom stopy % oraz • MPC jest niska • Stopa podatkowa jest wysoka • Krańcowa skłonność do  importu jest wysoka     Płaska krzywa IS Y r Płaska  krzywa IS  IS • Inwestycje są bardzo  wrażliwe na poziom stopy % • Eksport netto jest bardzo  wrażliwy na poziom stopy % oraz • MPC jest wysoka • Stopa podatkowa jest niska • Krańcowa skłonność do  importu jest niska     Algebraiczne wyprowadzenie krzywej LM  1) Y = C + I + G + X 2) C = 300 + 0,8 Yd 3) I = 200 - 1500 r 4) X = 100 - 0,04 Y - 500 r 5) MD = P ( 0,5 Y - 2000 r ) G = 200 t = 0,2 MS  = 550 P = 1 LM:  MS = MD LM:  550 = P ( 0,5 Y - 2000 r ) LM:  Y = 1100 + 4000 r       Wyprowadzenie krzywej LM MD0 M r M0     IS Y r Krzywa LM  Stopa  procentowa Y0 LM Y1 MD1 1 1 2 2 MS     Stroma krzywa LM Y r Stroma  krzywa LM  LM • Popyt na pieniądz jest mało  wrażliwy na poziom stopy %  - /obniżka stopy % tylko  nieznacznie zwiększa popyt  na pieniądz i nie wymaga  dużej kompensaty w postaci  wzrostu dochodu/ • Popyt na pieniądz jest bardzo  wrażliwy na zmiany dochodu     Płaska krzywa LM Y r Płaska  krzywa LM  LM • Popyt na pieniądz jest bardzo 

(…)

… skuteczności polityki monetarnej (model IS-LM)
Strome
Płaska LM0
LM0 krzywe LM LM1
krzywa IS
r LM1 r
IS IS
Y0 Y1 Y Y0 Y1 Y
Mechanizm transmisyjny
AD
E1 C + I + G1
C + I + G0
E0
Y MS
r r
LM
r1 E1
r0 E0
IS1 MD1
IS0 MD0
Y M
Y0 Y1
Efekt Pigou (efekt realnych zasobów)
1 - spadek cen prowadzi do
Stopa wzrostu realnych zasobów pieniądza
procentowa
r LM0
LM1
E0 E2
r0 2 - spadek cen prowadzi
E1 także do wzrostu
IS1
r1…

krzywa IS
Strome
krzywe LM
LM0
LM1
LM0
r
IS
Y0
Y1
Y
LM1
IS
Y0
Y1
Y
Mechanizm transmisyjny
AD
E1
C + I + G1
C + I + G0
E0
Y
r
r1
r0
MS
r
LM
E1
E0
IS1
MD0
IS0
Y0
Y1
MD1
Y
M
Efekt Pigou (efekt realnych zasobów)
1 - spadek cen prowadzi do
wzrostu realnych zasobów pieniądza
Stopa
procentowa
r
LM0
LM1
E0
r0
E2
E1
IS1
r1
2 - spadek cen prowadzi
także do wzrostu
realnej wartości majątku
IS0
Y0
Y
Dochód narodowy…
… równowagę
procentowa na rynku pieniężnym]
r
LM
E0 Krzywa IS
r0 [obrazuje równowagę
na rynku dóbr i usług]
IS
Y0 Y Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ ekspansywnej polityki budżetowej na gospodarkę
Krzywa LM
Stopa [obrazuje równowagę
procentowa na rynku pieniężnym]
r
LM
E1
r1 Krzywe IS
E0 [obrazują równowagę
r0 na rynku dóbr i usług]
IS1
IS0
Y0 Y1 Y Dochód narodowy
Model IS - LM:
wpływ restrykcyjnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz