Model Mundella-Fleminga - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 7371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model Mundella-Fleminga - omówienie - strona 1 Model Mundella-Fleminga - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ.
a) stały kurs walutowy
- równowaga zewnętrzna i wewnętrzna
- jeśli rośnie podaż pieniądza to LM przesunie się w prawo
- mamy deficyt w bilansie płatniczym; stopy procentowe maleją, co powoduje spadek inwestycji, kapitał chce od nas odpłynąć
- jest potrzeba wymiany złotówek na waluty własne przy
„wyjeżdżającym” kapitale, co powoduje obniżenie podaży pieniądza (przesunięcie LM w lewo)
Polityka monetarna jest nieskuteczna (w reżimie kursu stałego), ponieważ wracamy do tego samego punktu, bez zmian pozostaje struktura dochodu
b) kurs walutowy płynny
- przesunięcie LM w prawo- równowaga wewnętrzna, poza zewnętrzną
- stopy procentowe spadły w naszym kraju (staliśmy się mniej atrakcyjni dla inwestorów zagranicznych, w związku z tym spadła podaż na naszą walutę, obniżył się kurs naszej waluty- następuje deprecjacja, aktywa wypływają)
- eksport wzrasta (IS przesunie się w prawo)
Polityka monetarna jest skuteczna.
Y wzrósł o wielkość eksportu netto po mnożniku; C wzrosła (bo zależy od dochodu)
G mają relatywnie mniejsze znaczenie
MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA FISKALNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ.
a) stały kurs walutowy
- równowaga wewnętrzna i zewnętrzna
- co powoduje polityka fiskalna? _
wzrost G powoduje przesunięcie IS (w prawo) o αwΔG , co powoduje wzrost stóp procentowych
- jest równowaga wewnętrzna, ale nie ma zewnętrznej (nadwyżka w bilansie płatniczym)
- wymienia się waluty na złotówki, czyli podaż pieniądza rośnie
(LM będzie się przesuwać do momentu, aż będzie równowaga na rynku zewnętrznym
- czym różni się przejście od Y0 do Y2?
stopy procentów pozostają bez zmian, I takie same, Y rośnie, Nx spada, C rośnie i G rosną
Polityka fiskalna przy kursie stałym jest efektywna.
b) kurs walutowy płynny
- (Y, i) punkt równowagi wewnętrznej, ale nie zewnętrznej
- wzrost i w naszym kraju powoduje na rynku walutowym wzrost popytu na pieniądz (na nasza walutę, rośnie kurs naszej waluty, aprecjacja)
- napływ inwestycji z zagranicy w walucie obcej
- kurs walutowy ma wpływ na wielkość eksportu; jeśli nasza waluta się umacnia to x spada, bo nasze towary stają się droższe a towary zagraniczne dla nasz stają się tańsze
- jeśli Nx spada to w modeli IS-LM-BP następuje przesunięcie z
powrotem w lewo
Polityka fiskalna przy kursie płynnym jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz