Przykładowe testy z mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 21126
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowe testy z mikroekonomii - strona 1

Fragment notatki:

Cztery z nich zapisane są w formacie doc, a jeden w formacie jpg. Zawierają one przykładowe testy z zakresu przedmiotu, które mogą być przydatne w trakcie przygotowań do kolokwium lub egzaminu.

W dokumentach tych można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: poziom działalności gospodarczej, monetaryzm, międzynarodowy fundusz walutowy, nadprodukcja, model Fleminga-Mundella, nadwyżka bilansu płatniczego, cykle Juglara, efekt podażowy, kurs walutowy. Ponadto w notatce znajdziemy również pojęcia: aprecjacja, pięciokąt stabilizacji ekonomicznej, klasyczny cykl koniunkturalny, doskonała mobilność kapitału, strefa wolnego handlu, polityczny cykl koniunkturalny oraz deficyt bilansu handlowego.

Zestaw II
1.Wyróżniamy 2 główne składniki bilansu płatniczego:
bilans obrotów bieżących i bilans obrotów kapitałowych
bilans obrotów bieżących i bilans handlowy
bilans handlowy i bilans obrotów kapitałowych
eksport i import
2.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie to zakupy obcych papierów wartościowych………tytułów własności w zagranicznych firmach, nie prowadzące do uzyskania k…(?)……firmami.
3.Równoczesne zastosowanie przez państwo ekspansywnej polityki fiskalnej i polityki monetarnej powoduje uniknięcie „efektu wypychania”.
4.Aprecjacja złotówki:
a) może być spowodowana nadwyżką bilansu płatniczegob) oznacza spadek siły nabywczej złotegoc) może spowodować relatywny wzrost cen w Polsced) nie jest dopuszczalna w systemie płynnych kursów walutowyche) charakteryzują ją wszystkie powyższe możliwości
5. Wahania sezonowe są to……………………………………………………………………….
6. Rozmiary importu zależą od realnego PKB.
7. Doskonała mobilność kapitału oznacza, że eksport i import…(?)…… bez trudności.
8. Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z:
a) kryzysu i ożywieniab) recesji, depresji i rozkwituc) recesji, depresji i ożywieniad) kryzysu, depresji, ożywienia i rozkwitu
9. Do głównych symptomów pogarszania się wysokiej koniunktury należy:
a) zwolnienie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnegob) szybko rosnące koszty produkcji wywołane wzrostem gospodarczymc) zwiększenia tempa wzrostu wydatków inwestycyjnychd) rosnącego tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych
10. W gospodarce z płynnym kursem walutowym zmiany w bilansie płatniczym wpływają bezpośrednio na rynek pieniężny.
11. W modelu realnego cyklu koniunkturalnego zmiany podaży pieniądza nie mają żadnego wpływu na realny PKB.
12. Który z poniższych rodzajów wahań przebiega niezależnie od ogólnych wahań koniunktury i ma swój własny mechanizm:
a) cykle specjalneb) cykle politycznec) wahania sezonowed) wahania przypadkowe
13. W modelu klasycznym tylko polityka fiskalna jest skuteczna.
14. W krótkim okresie szoki cenowe nie wpływają na produkcję.
15. Strefa wolnego handlu charakteryzuje się tym, że jej członkowie:
a) c całkowicie znoszą cła między sobąb) obniżają wobec siebie taryfy celnec) tworzą unię ekonomicznąd) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra
16. Wzrost cen za granicą zwiększa import.
17. Obecnie w większości krajów uprzemysłowionych kursy walutowe są płynne, ich wahania są niezależne od siebie lub wspólne dla grupy krajów.
18. W gospodarce otwartej w warunkach płynnego kursu walutowego nadwyżka w bilansie powoduje, że:
a) wzrasta podaż pieniądza krajowegob) wzrastają rezerwy dewizowe banku centralnego

(…)

… się wysokiej koniunktury należy:
a) zwolnienie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego b) szybko rosnące koszty produkcji wywołane wzrostem gospodarczym c) zwiększenia tempa wzrostu wydatków inwestycyjnych d) rosnącego tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych
10. W gospodarce z płynnym kursem walutowym zmiany w bilansie płatniczym wpływają bezpośrednio na rynek pieniężny.
11. W modelu realnego cyklu koniunkturalnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz