Egzamin z podstaw makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z podstaw makroekonomii - strona 1 Egzamin z podstaw makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

1. Połącz wymienionych ekonomistów z najbardziej pasującymi do nich pojęciami:
John Hicks
John Keynes
Arthur Laffer
Alban Phillips
Paul Samuelson
Model IS-LM empiryczna
“Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”
zależność między inflacją a stopą bezrobocia
synteza neoklasyczna
2. Zaznacz które wielkości są składowymi popytu krajowego: produkcja globalna, PKB, spożycie prywatne, spożycie publiczne, akumulacja, saldo wymiany z zagranicą
3. Zarówno deflator, jak i CPI określamy mianem ……………… Podaj przynajmniej 2 elementy, którymi różnią się od siebie te 2 wskaźniki.
4. Od czego zależy wartość konsumpcji wg Modiglianiego? Wzór, rysunek, objaśnienia.
5. Jakie znasz hipotezy odnoszące się do oczekiwań w gospodarce? Krótko omów każdą z nich. (HRO, HOA, HOE)
6. Które z poniższych wydatków są inwestycjami w sensie makroekonomicznym: inwestycje w akcje, w obligacje, w środki trwałe, w zapasy, mieszkaniowe, zakup nieruchomości, zakup papierów wartościowych
7. Współczynnik q-Tobina. Podaj wzór i omów jego interpretację. Czy jego wartość zależy od stóp procentowych?
8. Omów podstawowe charakterystyki pojęć: krótki okres, długi okres, bardzo długi okres.
9. W modelu keynesowskim na schemacie poniżej narysuj funkcje popytu. Pokaż ile wyniesie dochód równowagi. Następnie pokaż co stanie się z dochodem, jeżeli nastąpi wzrost inwestycji. Pokaż na rysunku i omów co to jest mnożnik wydatkowy.
10. Podaj interpretacje i znaczenie mnożnika zrównoważonego budżetu.
11. W przypadku których z poniższych działań IS przesunie się w prawo: wzrośnie wartość podatków autonomicznych spadnie wartość podatków autonomicznych wzrośnie wartość wydatków autonomicznych spadnie wartość wydatków autonomicznych wzrośnie wielkość nominalnej podaży pieniądza wzrośnie wielkość realnej podaży pieniądza
12. Podaj wzór i interpretację ilościowej podaży pieniądza. Wymień 3 podstawowe instrumenty Banku Centralnego.
13. Uszereguj poniższe sekwencje w odpowiedniej kolejności: zmiana wydatków inwestycyjnych wzrost dochodu spadek stóp procentowych wzrost realnej podaży pieniądza
14. Kiedy ma miejsce efekt wyparcia?
15. Połącz liniami odpowiednie pojęcia związane z kursami walutowymi stały kurs walutowy deprecjacja płynny kurs walutowy dewaluacja rewaluacja

(…)

… BP, przesunięcie po funkcji BP?
18. Funkcja AD ma nachylenie …………. (dodatnie/ujemne), ponieważ wyższy poziom cen to: mniejsze inwestycje, stąd mniejsza podaż pieniądza, stąd ustawić w odpowiedniej kolejności wyższe stopy procentowe, stąd niższy popyt.
19. Co pokazuje dekompozycja wzrostu gospodarczego Solowa?
20. Na czym polega stan ustalony w modelu Solowa? (odpowiedź +rysunek)
21. W modelu Solowa znajdującym się w stanie ustalonym, w którym n - to tempo wzrostu ludności, natomiast g - tempo wzrostu technologicznego. Wielkość: rośnie w tempie (g/n): dochód całkowity ……… dochód na pracownika ……… dochód na efektywnego pracownika ………
22. W modelu Solowa przeprowadzenie polityki gospodarczej polega na doprowadzeniu gospodarki równowagi gospodarczej na poziomie Złotej Reguły wiąże się z pewnymi dylematami…
… procentowych wzrost realnej podaży pieniądza
14. Kiedy ma miejsce efekt wyparcia?
15. Połącz liniami odpowiednie pojęcia związane z kursami walutowymi stały kurs walutowy deprecjacja płynny kurs walutowy dewaluacja rewaluacja aprecjacja rynek walutowy inwestycje banku centralnego
16. Od czego zależy wielkość przepływów kapitałowych?
17. Od czego zależy: nachylenie funkcji BP, przesunięcie równoległe funkcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz