Model IS-LM a zatrudnienie - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model IS-LM a zatrudnienie - skrypt - strona 1

Fragment notatki:

Plan skryptu
Model IS-LM a zatrudnienie
Polityka makroekonomiczna
Polityka fiskalna
Polityka monetarna
Pułapka płynności
Pułapka inwestycyjna
Krzywa AD
Wyprowadzenie krzywej
Przesunięcia krzywej
Inflacja oczekiwana
Model IS-LM a zatrudnienie
Polityka makroekonomiczna
Model IS-LM wykorzystuje się do analizy wpływu narzędzi fiskalnych i monetarnych na poziom zatrudnienia. Szuka się więc możliwości redukcji bezrobocia poprzez politykę makroekonomiczną. Związek między modelem IS-LM a zatrudnieniem pokazuje rysunek 1. Rys. 1. Model IS-LM i zatrudnienie
Polityka fiskalna
Polityka fiskalna dotyczy dyskusji jak narzędzia fiskalne, czyli wydatki rządowe i podatki wpływają na wielkość zatrudnienia. Przeanalizujmy skutki ekspansywnej polityki fiskalnej. Załóżmy, że początkowo w gospodarce była równowaga między rynkiem towarowym a pieniężnym, która wyznaczała określony poziom zatrudnienia N0. Wzrastają wydatki rządowe, co przesuwa krzywą IS w prawo. Przechodzimy z punktu A do B. Nowy punkt równowagi charakteryzuje się wyższym dochodem i poziomem zatrudnienia.
Niestety w wyniku wzrostu dochodu wzrośnie stopa procentowa, która spowoduje pojawienie się efektu wypierania.
Wzrost dochodów i efekt wypierania spowodują spadek inwestycji.
Całkowity przyrost dochodu i zatrudnienia zostanie pomniejszony o spadek inwestycji. Poniższa analiza została pokazana na rysunku 2. Rysunek 2. Ekspansywna polityka fiskalna
Skuteczna polityka fiskalna zależy od wzrostu stopy procentowej wywołane ekspansją fiskalną oraz wrażliwości inwestorów na wzrost stopy procentowej. Im większa wrażliwość tym mniejsza skuteczność. Polityka monetarna
Polityka monetarna również wpływa na wielkość zatrudnienia. Przeanalizujmy skutki ekspansywnej polityki monetarnej, czyli wzrost podaży pieniądza.
Załóżmy, że początkowo w gospodarce była równowaga między rynkiem towarowym a pieniężnym, która wyznaczała określony poziom zatrudnienia N0.
Wzrasta podaż pieniądza, co przesuwa krzywą LM w prawo. Przechodzimy z punktu A do B. Spada stopa procentowa, co ma pozytywny wpływ na inwestycje.
Powoduje to wzrost dochodu i poziomu zatrudnienia. Poniższa analiza została pokazana na rysunku 3.

(…)

…, co ma pozytywny wpływ na inwestycje.
Powoduje to wzrost dochodu i poziomu zatrudnienia. Poniższa analiza została pokazana na rysunku 3. Rysunek 3. Ekspansywna polityka monetarna
Skuteczna polityka monetarna zależy od reakcji stopy procentowej na zmianę podaży pieniądza oraz łącznego popytu na towary na zmianę stopy procentowej. Pierwszy czynnik zależy od wrażliwości popytu na pieniądz na zmianę stopy procentowej. Przy dużej wrażliwości niewielkie zmiany stopy procentowej pociągają za sobą duże zmiany w popycie na pieniądz. Drugi czynnik określa wrażliwość popytu inwestycyjnego na zmianę stóp procentowych. Duża wrażliwość inwestorów na wzrost stopy procentowej zwiększa skuteczność ekspansywnej polityki monetarnej. Pułapka płynności
Pułapka płynności dotyczy dużej wrażliwości popytu na zmianę stopy procentowej, czyli doskonałej elastyczności popytu w stosunku do stóp procentowych. Wówczas wzrost podaży pieniądza nie jest w stanie obniżyć stóp procentowych. Polityka monetarna jest więc nieskuteczna. Powyższą sytuację pokazano na rysunku 4. Rysunek 4. Ekspansywna polityka monetarna a pułapka płynności
W przypadku polityki fiskalnej przesunięcie krzywej IS w prawo pod wpływem ekspansywnej polityki fiskalnej powoduje wzrost…
… wzrasta wówczas produkcja jest wyższa niż potencjalna. Powrót do produkcji potencjalnej wymaga procesu dostosowawczego, który doprowadza do wzrostu poziomu cen (rys. 9). Polityka fiskalna i monetarna powoduje jednak inne skutki w gospodarce. Pierwsza powoduje, oprócz wzrostu cen, do wzrostu stopy procentowej i pojawienia się efektu wypierania. Zaś dzięki ekspansywnej polityce pieniężnej rosną głównie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz