teorie objaśniające rodzaje bezrobocia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teorie objaśniające rodzaje bezrobocia - strona 1 teorie objaśniające rodzaje bezrobocia - strona 2 teorie objaśniające rodzaje bezrobocia - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia. 1. TEORIA BEZROBOCIA FRYKCYJNEGO Podstawową teorią objaśniającą bezrobocie frykcyjne jest teoria poszukiwań na rynku pracy powstała w latach 70-tych XX wieku, a jednym z jej najważniejszych twórców jest Phelps Mortensen.
Założenia:
Na rynku zawsze istnieje pewna liczba ofert pracy i pewna liczba osób bezrobotnych szukających pracy. Oferty pracy zgłaszane przez pracodawców są różnorodne, a różnią się co najmniej dwiema cechami: 1) oferowanymi stawkami płac, 2) wymaganiami stawianymi przez pracodawców (gł. Kwalifikacje).
Na rynku mamy zbiór osób szukających pracy, które różnią się wieloma cechami, ale gł. posiadanymi kwalifikacjami czy umiejętnościami oraz pod względem tzw. płacy progowej.
A więc na rynku stykają się tu dwa zbiory: ofert i osób szukających pracy.
PŁACA PROGOWA - najniższa płaca jaką szukający pracy skłonny jest zaakceptować i w związku z tym wyraża ona aspiracje płacowe osób szukających pracy.
Informacja o rynku pracy jest niedoskonała. Chodzi tu o to, że pracodawcy nie mają doskonałej (pełnej) informacji o osobach szukających pracy ( o ich kwalifikacjach, aspiracjach płacowych) oraz osoby szukające pracy mają informacje niedoskonałe na temat ofert o pracę. Aby zdobyć te informacje muszą te osoby ponieść jakiś koszt.
Z trzeciego założenia wynika, że niezbędny jest proces poszukiwań na rynku pracy w trakcie którego następuje dopasowanie tych zbiorów. W trakcie procesu poszukiwań mamy do czynienia z bezrobociem, więc bezrobocie związane z szukaniem pracy i szukaniem pracowników jest zjawiskiem normalnym, koniecznym na rynku pracy.
PROCES POSZUKIWAŃ PRACY Teoria poszukiwań formułuje kilka istotnych twierdzeń opisujących proces poszukiwań.
Poszukiwania na rynku pracy są podejmowane przez indywidualne podmioty, które są podmiotami racjonalnymi, co oznacza, że mają swoje cele działania i w procesie poszukiwań postępują w taki sposób, aby te cele realizować. A zatem to jak długo podmioty poszukują pracy jest wynikiem racjonalnych decyzji podmiotów (bezrobocie frykcyjne w dużej mierze zależy od samych bezrobotnych).
Teoria poszukiwań przyjmuje założenia iż poszukujący pracy w procesie poszukiwań starają się realizować maksymalizację swojego zadowolenia. W związku z tym, że szukający pracy są jednostkami racjonalnymi, to swoje decyzje w procesie poszukiwań opierają na rachunku ekonomicznym. W szczególności szukający pracy porównują ze sobą koszty i korzyści. Jeśli w ocenie jednostki korzyści są większe od kosztów, to ludzie szukają dalej. Jeśli natomiast koszty przewyższają korzyści to nie opłaca się dalej szukać, lecz opłaca się zaakceptować spotkaną ofertę.


(…)

… ze wzrostem zatrudnienia w przedsiębiorstwie następuje spadek końcowej produkcyjności pracy. Taka tendencja występuje w danej innowacyjności produkcji i w związku z tą tendencją warunkiem wzrostu popytu na pracę jest w krótkim okresie spadek płac.
Taki przebieg krzywej wynika z faktu iż krańcowa produkcyjność pracy maleje wraz ze wzrostem popytu na pracę.
Według teorii neoklasycznej rozmiary podaży pracy są rosnącą funkcją płac. Teoria ta zakłada, że praca jest dla ludzi przykrością i dlatego też warunkiem zwiększenia podaży pracy jest wzrost stawek płac, który rekompensuje zwiększoną przykrość.
Twierdzenie:
W gospodarce rynkowej działa mechanizm prowadzący do równowagi popytu na pracę i podaży pracy. Mechanizm ten polega na zmianie stawek płac. Gdyby stawki płac ustaliły się na dość wysokim poziomie (Płr1) i pojawiła się w związku z tym sytuacja nadwyżki podaży prac nad popytem na pracę.
Ppp = Sr2  punkt A
Pdp = Sr1  punkt B
W warunkach wolnorynkowej gospodarki zacznie samoczynnie działać mechanizm obniżeń płac, który doprowadzi do równowagi Ppp i Pdp - punkt C.
W warunkach wolnorynkowej gospodarki nie występuje bezrobocie. Zakłada się więc, że w wolnorynkowej gospodarce działa skutecznie mechanizm zmian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz