Makroekonomia - WYKŁAD 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2212
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - WYKŁAD 8 - strona 1 Makroekonomia - WYKŁAD 8 - strona 2 Makroekonomia - WYKŁAD 8 - strona 3

Fragment notatki:


Makroekonomia Wykład 8 (23) 2004-04-05 Mówi się, że: „inflacja jest ciągnięta przez popyt lub pchana przez koszty.”
Inflacja popytowa: popyt większy niż możliwości produkcyjne (czyli większy niż produkcja potencjalna)
Przypadki inflacji popytowej:
finansowa: np. gdy rosną wydatki państwa lub zwiększa się podaż pieniądza,
kredytowa: nadmierna akcja kredytowa banków.
Przypadki inflacji podażowej:
inflacja zysków: nieuzasadnione podwyższanie marży zysków (przekłada się to na wzrost cen)
importowana: ceny dóbr importowanych rosną, a udział importu jest znaczny w PKB.
Inflacja także:
tłumiona,
przykryta
„nawis inflacyjny” - ludzie mają więcej pieniędzy niż jest dóbr na rynkach.
Inflacja - wzrost przeciętnego poziomu cen.
Deflacja - spadek przeciętnego poziomu cen.
Desinflacja - spadek tempa inflacji; ceny rosną, ale tempo ich wzrostu maleje.
Inflacja nie jest zjawiskiem jednorazowego skoku tylko jest to proces zmiany cen.
Przy inflacji bazowej nie bierze się pod uwagę sezonowych ani jednorazowych zmian cen.
Podział inflacji ze względu na tempo zmian:
pełzająca: stopa zmian w ciągu roku 2-3%
umiarkowana

(…)

… okresie mamy:
Δ P / P = 0 Δ M / M ≠ 0 więc: Δ L / L nie może równać się 0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Istnieje pewna zależność pomiędzy nominalną stopą % i stopą inflacji.
Różnica pomiędzy nimi (która jest raczej stała ) ilustruje w przybliżeniu realną stopę procentową (czyli realna stopa procentowa jest raczej stała w długim okresie).
Hipoteza Fishera.
Realna stopa…
… (ceny rosną, realna podaż pieniądza spada).
Fakt, że produkcja jest mniejsza doprowadzi do bezrobocia przymusowego. Może nastąpić spadek płac, który obniży koszty; w związku z tym ceny mogą spaść i możemy wrócić do punktu wyjścia. Ale jeśli pracownicy nie zgodzą się na obniżenie płac realnych to nie wrócimy do początkowego poziomu tylko zatrzymamy się wcześniej w procesie dostosowań (np. w punkcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz