Mikrokosmos

note /search

Plotyn-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wstęp do filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

bytu.: Makrokosmos - byt jako całość Mikrokosmos - jednostka ludzka Jedno - nadpełnia bytu; istnieje...

Demokryt - definicja demokrytu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

człowiek stanowi mikrokosmos, który odbija w sobie makrokosmos. Ciało i dusza składa się z atomów...

Opracowania, E. Barba Teatr-kultura

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Antropologia kultury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

wszystkie zasady wspólnego życia. Trzeba stać się całością - mikrokosmosem kulturowym, wtedy to będzie wstanie...