Główne problemy struktury dramatu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 5124
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne problemy struktury dramatu - strona 1

Fragment notatki:


Irena Sławińska Główne problemy struktury dramatu
-strukturę dramatu można badać w różnych przekrojach, każdy z nich może doprowadzić do odsłonięcia zasady, która jest zarazem zasadą całości 1) zdarzenie dramatyczne (akcja) wyraża teorię rzeczywistości twórcy, intryga egzemplifikuje tę teorię sprawia że esencja(akcja) przechodzi w egzystencję (intrygę)
Różne typy akcji np. perypetia (zwrot akcji przeciwny z intencjom bohatera)
Kompozycja (prolog, parados, epejsodion, stasimon, eksodos) U Szekspira (akty i sceny) Dramat Hiszpański Calderona podzielony na dni -Jednostki kompozycji: ekspozycja akcji Makbet np. relacja z bitwy, panowanie króla- dobre czasy), przedakcja (spotkanie wiedźm, również obdarowanie funkcją Pana Kawdoru Makbeta), akcja wtedy kiedy ujawnia się konflikt (człowiek- fatum, człowiek- człowiek, konflikt ja świadomy- ja nieświadomy), zawiązanie akcji. 2)Struktura postaci , postać jest strukturą ma charakter syntetyczny i symboliczny, postać dramatu różnicuje sposób istnienia, co za tym idzie modus struktury (wiąże się z funkcją jaką danej postaci przeznacza autor w dramacie) 3) Organizacja czasu i przestrzeni -Mikrokosmos sceniczny to wycinek świata poetyckiego, przedstawiony wizualnie na scenie - Makrokosmos teatralny obejmuje pełną rzeczywistość postaci, zdarzeń i miejsc w dramacie wspomnianych, ale częściowo tylko pokazanych -rozróżnienie to pozwala mówić o czasie scenicznym i czasie teatralnym, o przestrzeni scenicznej i teatralnej.
- Teatr kubiczny- to teatr apoliński odtwarzający świat uporządkowany, stabilny, dostępny poznaniu - Teatr sferyczny- jest rządzony przez dynamikę ducha dionizyjskiego, duch tajemnicy, metafora, poezja.
4) Świat poetycki dramatu -Motywacja (system powiązań i uzasadnień, odsłania naczelne prawo świata)
5) Kształt teatralny dramatu - w praktyce chodzi o koncepcję przestrzeni scenicznej, pomyślanej jako scena otwarta czy zamknięta, jedno lub wieloplanowa.
-badania nad kształtem teatralnym dramatu należy oprzeć na tym co jest w tekście- tekst poboczny, didaskalia - wszystko jest tekstem głównym i zasadniczym w dramacie 6)struktura słowna dramatu -prezentuje postacie przekazuje tezy, współdziała stale w budowaniu wszystkich planów dramatu.
-funkcja ludyczna (poprzez język można informować jak coś ma być zagrane)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz