Teoria literatury

note /search

Zagadnienia egzaminacyjne z teorii literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3696

„Zagadnienia egzaminacyjne z TL (st. zaoczne); dr S. Panek Zagadnienie „duże” (7 pkt): Strukturalizm - gł. założenia metodologii badań literackich Budowa dzieła literackiego wg Romana Ingardena Dzieło literackie a konkretyzacja wg R....

Nauka o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3647

Zasady obowiązujące na zajęciach: cisza, monolog p. prof. (z wyjątkami na pytania studentów); skrypt: Teoria literatury A. Legeżyńska, B. Kaniewska (w pomarańczowej okładce); Teoria ...

Literatura i jej wyznaczniki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5747

KRYTYKA LITERACKA - w zasadzie naukowa nie jest, wchodzi i nie wchodzi do nauk o literaturze. Opis naukowy jest opisem bezstronnym, obiektywnym. Głównym działaniem krytyki literackiej jest natomiast ocenianie. Krytycy mają prawo do sporó...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 546
Wyświetleń: 4039

Ujęcie esencjalistyczne - te cechy, które starają się określić literaturę jako zespół jej cech. Pojawiło się ono w przełomie antypozytywistycznym, okres w którym narodziła się współczesna nauka o literaturze. Chodzi tu o przełom, który miał miejsce w filozofii, dokładniej w epistemologii (lata 70-t...

Łańcuch poznawczy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

Te zjawiska, które nie zależą od człowieka (świat natury) należy wyjaśniać. Do świata kultury metoda wyjaśniająca się nie nadaje. Rozumienie jest metodą, która pozwala dotrzeć do zjawisk kultury. Nauki pozytywistyczne oparte są na obiektywizmie. Rozumienie jest procesem podmiotowym, dotyczy, do pew...

Miesis - omówienie relacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2016

mimesis - relacja miedzy dwoma obszarami: rzeczywistość i sztuka . W jaki sposób sztuka odbija, obrazuje rzeczywistość. Między nimi istnieje medium, tzw. pośrednik. W literaturze tym medium jest język. rzeczywistość……………………… medium……………………… sztuk...

Przełon antypozytywistyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2569

Przełom antypozytywistyczny zaczyna się w II połowie XIX wieku i początek XX wieku (1870 - lata 30-te XX wieku). W trakcie tego przełomu krystalizują się nauki metodologiczne. HERMENEUTYKA - (Ricouer, Gadamer, Heidegger) na początku myśleni...

Dzieło literackie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria literatury
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2310

Wygląd uschematyzowany - (ostatnia czwarta warstwa dzieła literackiego w teorii Ingardena) pod wpływem przedstawionych słów czytelnik wyobraża sobie treść. Mają one charakter schematu. Wg Ingardena w treści dzieła literackiego pojawiają się tzw. miejsca niedookreślenia . Nie należy ich mylić z nied...

Główne problemy struktury dramatu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 5278

Irena Sławińska Główne problemy struktury dramatu -strukturę dramatu można badać w różnych przekrojach, każdy z nich może doprowadzić do odsłonięcia zasady, która jest zarazem zasadą całości 1) zdarzenie dramatyczne (akcja) wyraża teorię rzeczywistości twórcy, intryga egzemplifikuje tę teorię sp...

Epos a powieść

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 2317
Wyświetleń: 3724

MICHAIŁ BACHTIN „ EPOS A POWIEŚĆ” Powieść jest jedynym rozwijającym się i dotąd nie gotowym gatunkiem. Jest ona młodsza od pisma i książek. Do klasycyzmu powieść istnieje nieoficjalnie, jakby na uboczu. Poetyki Arystotelesa czy Horacego ignorują powieść, natomiast naukowe poetyki XIX w. przyłącz...