Teoria literatury

Zagadnienia egzaminacyjne z teorii literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sylwia Panek
 • Teoria literatury
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2037

„Zagadnienia egzaminacyjne z TL (st. zaoczne); dr S. Panek Zagadnienie „duże” (7 pkt): Strukturalizm - gł. założenia metodologii badań literackich Budowa dzieła literackiego wg Romana Ingardena Dzieło literackie a konkretyzacja wg R....

Nauka o literaturze - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1771

Zasady obowiązujące na zajęciach: cisza, monolog p. prof. (z wyjątkami na pytania studentów); skrypt: Teoria literatury A. Legeżyńska, B. Kaniewska (w pomarańczowej okładce); Teoria ...

Literatura i jej wyznaczniki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3752

KRYTYKA LITERACKA - w zasadzie naukowa nie jest, wchodzi i nie wchodzi do nauk o literaturze. Opis naukowy jest opisem bezstronnym, obiektywnym. Głównym działaniem krytyki literackiej jest natomiast ocenianie. Krytycy mają prawo do sporó...

Esencjalizm jako pogląd filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3409

Ujęcie esencjalistyczne - te cechy, które starają się określić literaturę jako zespół jej cech. Pojawiło się ono w przełomie antypozytywistycznym, okres w którym narodziła się współczesna nauka o literaturze. Chodzi tu o przełom, który miał miejsce w filozofii, dokładniej w epistemologii (lata 70-t...

Łańcuch poznawczy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Te zjawiska, które nie zależą od człowieka (świat natury) należy wyjaśniać. Do świata kultury metoda wyjaśniająca się nie nadaje. Rozumienie jest metodą, która pozwala dotrzeć do zjawisk kultury. Nauki pozytywistyczne oparte są na obiektywizmie. Rozumienie jest procesem podmiotowym, dotyczy, do pew...

Miesis - omówienie relacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1666

mimesis - relacja miedzy dwoma obszarami: rzeczywistość i sztuka . W jaki sposób sztuka odbija, obrazuje rzeczywistość. Między nimi istnieje medium, tzw. pośrednik. W literaturze tym medium jest język. rzeczywistość……………………… medium……………………… sztuk...

Przełon antypozytywistyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1526

Przełom antypozytywistyczny zaczyna się w II połowie XIX wieku i początek XX wieku (1870 - lata 30-te XX wieku). W trakcie tego przełomu krystalizują się nauki metodologiczne. HERMENEUTYKA - (Ricouer, Gadamer, Heidegger) na początku myśleni...

Dzieło literackie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1610

Wygląd uschematyzowany - (ostatnia czwarta warstwa dzieła literackiego w teorii Ingardena) pod wpływem przedstawionych słów czytelnik wyobraża sobie treść. Mają one charakter schematu. Wg Ingardena w treści dzieła literackiego pojawiają się tzw. miejsca niedookreślenia . Nie należy ich mylić z nied...

Główne problemy struktury dramatu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 980
Wyświetleń: 4473

Irena Sławińska Główne problemy struktury dramatu -strukturę dramatu można badać w różnych przekrojach, każdy z nich może doprowadzić do odsłonięcia zasady, która jest zarazem zasadą całości 1) zdarzenie dramatyczne (akcja) wyraża teorię rzeczywistości twórcy, intryga egzemplifikuje tę teorię sp...

Epos a powieść

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1813

MICHAIŁ BACHTIN „ EPOS A POWIEŚĆ” Powieść jest jedynym rozwijającym się i dotąd nie gotowym gatunkiem. Jest ona młodsza od pisma i książek. Do klasycyzmu powieść istnieje nieoficjalnie, jakby na uboczu. Poetyki Arystotelesa czy Horacego ignorują powieść, natomiast naukowe poetyki XIX w. przyłącz...