Teoria literatury - strona 2

note /search

Władza autonomii/ autonomia włady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

MICHAIŁ BACHTIN (1895 - 1975) WŁADZA AUTONOMII / AUTONOMIA WŁADZY - Bachtina filozofia literatury - lit. odgrywa kluczową rolę w rozumieniu mechanizmów kultury i komunikacji społecznej; chęć przekroczenia ograniczeń kantyzmu i neokantyzmu - Krytyka autonomii - nic w świecie nie istnieje samo w so...

K. Wyka - "Pokolenia literackie" - szczegółowe opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 896

24.b K. Wyka: Pokolenia literackie I ROZWÓJ PROBLEMU POKOLENIA 1. Rozwój poczucia pokoleń Podstawa życiowa problemu pokoleń, jego intuicyjne wyłanianie się: Wydanie intuicyjne sięga kultury greckiej i Starego Testamentu. Pierwotne pojęcie pokolenia rodzi się na terenie zainteresowań genealogiczn...

Eksplikacja - definicja i omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

47.d W. K. Wimsatt: Eksplikacja jako krytyka Eksplikacja - między parami pojęć: część i całość, 2) wartość pozytywna i negatywna, 3) wartość i neutralność, 4) explicite i implicite. Eksplikacja - rozpatruje utwór jako całość znaczeniową, p...

"Historia literatury. Jej problemy i zadania" - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 833

21.a Felix Vodička: Historia literatury. Jej problemy i zadania tradycja poetyki sięga czasów starożytnych, naukowa historia literatury zaczyna się od XVIII wieku; bazą wyjściową badań historycznoliterackich są głównie wypowiedzi językowe o funkcji estetycznej; poetyka + historia literatury = w...

Podział liryki według Markiewicza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

18.e Cz. Zgorzelski: Historycznoliterackie perspektywy genologii w badaniach nad liryką Podział liryki wg Markiewicza: liryka bezpośrednia (autoprezentacyjna): słowne odtworzenie uczucia upodobnione do

Wyka - "Problematyka pokoleń literackich" - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

24 K. Wyka: Problematyka pokoleń literackich główny element spajający pokolenie - przeżycie czasu; w wieku wkraczania w społeczeństwo człowiek jest „urabiany”, tworzy się mu stały układ odniesienia dla przeżyć późniejszych; przeżycia młodości utrwalają się najsilniej, bo 1) działają na osobowoś...

E. Aurebach: "Blizna Odyseusza", "Zaczarowana Dulcynea"

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2730

6.b E. Auerbach: Blizna Odyseusza epizod o rozpoznaniu Odyseusza - przerywany dygresjami (u Homera). Te dygresje nie służą intensyfikowaniu napięcia, bo w poematach homeryckich nie chodzi o napięcie; dygresje nie wypełniają tu całej teraźniejs...

J. Abramowska - Topos i niektore miejsca wspólne badań literackich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2555

28.b J. Abramowska: Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich Topos: dzisiaj rozchwiany znaczeniowo; termin retoryczny, wskrzesił go E.R. Curtius; element retoryczny + archetyp; cechuje go powtarzalność i tradycyjność; badacze literatury staropolskiej widzą w nim element retoryczny, r...

M. Bachtin - O metodologii literaturoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120

2.a M. Bachtin: O metodologii literaturoznawstwa autor - jest obecny tylko w całym utworze, nie ma go w poszczególnych elementach całości ani w treści oderwanej od całości. Można go wskazać tu, gdzie forma i treść się łączą; s. 89 tw...

G. Bachelard - Metaforyka twardości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 497

32.a G. Bachelard: Metaforyka twardości ludzka działalność - twarda; twardość - pobudza wyobraźnię do pracy; s. 223 słowem t w a r d y świat wyraża swą wrogość i w odpowiedzi od razu zaczynamy snuć marzenia o woli ; słowo „twardy” ujawnia 2