Zagadnienia egzaminacyjne z teorii literatury

Nasza ocena:

5
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia egzaminacyjne z teorii literatury - strona 1

Fragment notatki:

„Zagadnienia egzaminacyjne z TL (st. zaoczne); dr S. Panek
Zagadnienie „duże” (7 pkt):
Strukturalizm - gł. założenia metodologii badań literackich
Budowa dzieła literackiego wg Romana Ingardena
Dzieło literackie a konkretyzacja wg R. Ingardena
Hermeneutyka Gadamera
Pragmatyzm w literaturoznawstwie
Tradycja literacka wg M. Głowińskiego
Definicja intertekstualności wg M. Głowińskiego i J.Cullera - porównanie
Zagadnienia „małe” (4 pkt)
Mimesis Platona i Arystotelesa
Budowa tragedii wg Arystotelesa
Co to jest katharsis?
Co to są „miejsca niedookreślenia?” (Ingarden)
Założenia herneneutyki Schleiermachera
„Hermeneutyka podejrzeń” - wyjaśnij termin P. Ricouera
Czym jest rozumienie wg M. Heideggera?
Schemat wypowiedzi językowej R. Jakobsona
Langue- parole : wyjaśnij terminy Czym jest analiza? fazy interpretacji wg J. Sławińskiego
Typy (rodzaje) kontekstów interpretacyjnych wg Sławińskiego
Czym różni się wartościowanie historycznoliterackie od krytycznoliterackiego wg J. Sławińskiego
Instancje nadawcze (wewnątrz i zewnątrztekstowe) w komunikacyjnym modelu dzieła literackiego Okopień- Sławińskiej
Kim jest „autor wewnętrzny”?
Informacja stematyzowana a informacja implikowana
Wyjaśnij stosunek statyczny i dynamiczny wobec tradycji literackiej (Głowiński)
Czy badanie tradycji literackiej to badanie genezy tekstu (wg Głwińskiego)? uzasadnij
Dialogiczność a intertekstualność
Czy istnieją gatunki intertekstualne?
Co to jest alegacja?
Wyjaśnij czym jest formacja literacka wg J. Ziomka
Wymień kryteria wg których Ziomek wyróżnia formacje, scharakteryzuj wybraną
Co to jest wspólnota interpretacyjna? (S. Fish)
Co to jest esencjalizm?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz