Mimesis

note /search

Miesis - omówienie relacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Teoria literatury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1771

mimesis - relacja miedzy dwoma obszarami: rzeczywistość i sztuka. W jaki sposób sztuka odbija...

Dzieło literackie - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Teoria literatury
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1771

one w wyglądzie uschematyzowanym. Teoria Ingardena jest oparta na literaturze realistycznej i kategorii mimesis...

Stylistyczne środki składniowe

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2100

). Jak rozumiesz pojęcie „mimesis” w odniesieniu do dzieł literackich? Amfibologia - (znana także jako amfibolia...

Rodzaje i gatunki literackie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2016

- typowy dla komedii NISKI - bajka, epigramat, powieść RES - VERBA - dopasowanie języka do tematu. MIMESIS...

Platońska teoria czterech cnót

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2009

sztuki nazywana jest teorią mimetyczną (mimesis - naśladowanie). Platon był zwolennikiem teorii sztuki...