Literatura i jej wyznaczniki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 5376
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura i jej wyznaczniki - strona 1 Literatura i jej wyznaczniki - strona 2

Fragment notatki:

KRYTYKA LITERACKA - w zasadzie naukowa nie jest, wchodzi i nie wchodzi do nauk o literaturze. Opis naukowy jest opisem bezstronnym, obiektywnym. Głównym działaniem krytyki literackiej jest natomiast ocenianie. Krytycy mają prawo do sporów, reprezentując siebie lub środowisko, z którego się wywodzą. Krytyka interpretuje tekst, wykłada jego sens, dlatego należy do nauk o literaturze. Wpływa na kształt życia literackiego (nagrody).
Krytyka literacka - działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z założenia nie jest wyrazem metody naukowo-badawczej, lecz przekonań ideowo-artystycznych. Za prekursora krytyki literackiej uważa się Arystarcha z Samotraki. W Polsce o początkach krytyki literackiej można mówić po roku 1811, kiedy Stanisław Kostka Potocki wydał Rozprawę o zasadach krytyki i o potrzebie wprowadzenia jej u nas. LITERATURA i jej wyznaczniki:
Słowo literatura obejmuje zjawiska różne. Pojęcie to pojawia się dopiero w wieku XVIII. Wcześniej o zbiorze tekstów mówiono bibliografia. Termin ten rozprzestrzenia się dzięki romantykom niemieckim.
Piękno nie jest wyznacznikiem literatury. Folklor jest to literatura przekazywana drogą oralną.
Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (jak to ujęła Stefania Skwarczyńska), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. Literaturę piękną dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie według tradycji, uzupełnianej później, Poetyki Arystotelesa: epikę (zarówno w poezji, jak i w prozie), lirykę i dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, balladę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy. Baronowa francuska Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (1766-1817) w 1800 roku wydaje broszurę O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi, wtedy też zaczyna się kariera słowa literatura .
Kontynent europejski zawdzięcza Staël odkrycie Szekspira; krytyka literatury - komentarze do dzieł J.W. Goethego i F. Schillera. Dzięki nowemu spojrzeniu na literaturę, którą rozpatrywała w powiązaniu z całokształtem życia społecznego, oraz jako autorka nowego programu literackiego (podział europejskiego piśmiennictwa na literaturę Północy i literaturę Południa) Staël miała swój wielki udział w zwycięstwie romantyzmu we Francji

(…)

… świata słowem;
pośrednia - następuje wtedy, gdy świat przedstawiony nie daje się wizualizować (np. w poezji lingwistycznej). Język literatury oddziałuje na odbiorcę poprzez znaczenie dzieła na obrazowość literatury.
FIKCYJNOŚĆ - świat przedstawiony w dziele literackim jest tylko pewną projekcją świata, kreacją. Autor stwarza słowami zupełnie nowy świat. Fikcja rządzi się swoimi prawami, wyróżniamy różne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz