Nauka o literaturze - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o literaturze - wykład - strona 1 Nauka o literaturze - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zasady obowiązujące na zajęciach:
cisza, monolog p. prof. (z wyjątkami na pytania studentów);
skrypt: Teoria literatury A. Legeżyńska, B. Kaniewska (w pomarańczowej okładce);
Teoria literatury , przez niektórych badaczy nazywana "filozofią literatury" - nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, nie jest również tożsama z poetyką, która zajmuje się budową dzieła literackiego. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach angielskich badaczy. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje: - powiązania z dziedzinami takimi jak epistemologia, ontologia, psychologia - analiza własnej historii - próba zawężenia przedmiotu badań - próba ustalenia jednej obowiązującej teorii Można wyróżnić dwa podstawowe nurty badań teoretyczno-literackich: - synchroniczna teoria literatury, badająca składniki dzieł literackich in statu nascendi , - diachroniczna teoria literatury, zwana też "poetyką historyczną", badająca głównie przekształcenia zjawisk z zakresu teorii literatury w historii literatury. Teoria literatury jest to:
rodzaj autorefleksji;
praca intelektualna;
dyskurs o dyskursach;
dyscyplina, która tworzy podstawy do dyskusji literackiej;
Wszystkie dziedziny wiedzy traktujące o literaturze nazywamy nauką o literaturze (literaturoznawstwem):
Klasyczna, strukturalistyczna teoria literatury:
NAUKA O LITERATURZE
(wszystkie dyscypliny o literaturze)
HISTORIA TEORIA METODOLOGIA KRYTYKA
LITERATURY LITERATURY BADAŃ LITERACKA
LITERACKICH
- nie ma między nimi wyraźnych granic
HISTORIA LITERATURY - to dziedzina zajmująca się opisem i porządkowaniem (najczęściej chronologicznym) faktów literackich;
fakt literacki - to dzieło literackie; biografia twórcy; zjawisko recepcji (odbioru dzieła literackiego); działania wydawnicze, tzw. życie wydawnicze; co się kiedy ukazało; nagrody; działalność krytyczna; nurty; organizacje.
Badanie ich ma prowadzić do ustalenia chronologii, związków między nimi.
Historia literatury to jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historyczno-literackiego, badaniem rozwoju ewolucji i różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyką, ewolucją postaw czytelniczych, form literackich, związkami literatury z życiem danej społeczności a także ewolucją idei, problemów

(…)

… ma posługiwać się historia i teoria literatury. Określa nie tylko sposób badania, ale i sposób istnienia literatury. Bada dzieło jako świadectwo społecznej nierówności, np.: feminizm (ucisk jednej płci na drugą), postkolonializm, dekonstrukcjonizm, strukturalizm, poststrukturalizm. Dzieło literackie czytamy w pewnej perspektywie, np.: dzieło literatury ma mieć płeć, jednak nie jest to wymogiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz