TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU - strona 1 TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU - strona 2 TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU - strona 3

Fragment notatki:


MIKROSOCJOLOGIA 5.12.03      TEORIA KRYSTALIZACJI CZYNNIKÓW STATUSU (TEORIA OCZEKIWAŃ I TEORIA  UOGÓLNIEŃ)     Teoria krystalizacji czynników statusu, jak zdobywa się pozycję wraz z prestiżem w grupie  społecznej?  Można wyróżnić dwie teorie (koncepcje)do tworzenia struktur społecznych:  Bales powiedział: „to jaką będziemy mieli strukturę społeczną, zależy od Twoich działań, interakcji  społecznych, poprzez własne działania, jak jesteś sprawny, będziesz mógł awansować”; czynnikiem  strukturyzującym grupę jest działanie.  Tą teorią zajęli się: Zelidich, Wagner, i powiadają że teoria krystalizacji czynników statusu ma własny  przebieg.  Składa się z dwóch teorii:  1.teoria poziomu oczekiwań.  2.teoria uogólniania czynników statusu.  Oni mówią, że nie jest to zadanie do wykonania, ale jest to sytuacja problemowa, do rozwiązania.  Sytuacja rodzi zadanie. Najważniejszym czynnikiem generującym jest sytuacja.   SYTUACJA- 1.poziom oczekiwań- uporządkowany zbiór elementów odnoszących się do danej  sytuacji, pewne jednorodne oczekiwania, są one uporządkowane, nie ma chaosu.  2.oczekiwania idą w dwóch kierunkach:  -co do kompetencji  -morale, godność, cześć człowieka.    Żeby dostać się do danej grupy musimy być kompetentni. Grupa może zwracać uwagę na kompetencje  i morale. Oczekiwania są bardzo istotne, ukazują nas ogólne (charakterystyka ogólna aktora) czynniki  statusu, oraz szczegółowe (charakterystyka szczegółowa aktora) czynniki statusu.   Ogólne czynniki statusu:   -wiek  -płeć  -wykształcenie  -zawód  -religia (wyznanie)  -rasa  -orientacja polityczna  -stan cywilny itd.  Szczegółowe czynniki statusu:  - pisanie i czytanie  -liczenie  -języki obce  -prawo jazdy  -tysiące kursów i wolontariaty    Charakterystyka szczegółowa połączona z ogólną tworzy obraz nas samych. Kluczem teorii jest, że  status nasz w danej grupie społecznej jest określany jeszcze przed wejściem do danej grupy; mamy  jakiś status społeczny, który wynika z charakterystyki szczegółowych i ogólnych czynników statusu, i  zostaje przeniesiony do grupy społecznej.  Inferowanie- pośrednie wyciąganie wniosków, że dana osoba jest najlepsza. Osoba na podstawie  charakterystyki szczegółowej i ogólnej będzie odpowiednia na dane stanowisko.   Teoria uogólniania czynników statusu- np. na gruncie amerykańskim, żeby zająć odpowiednie  stanowisko, należy być mężczyzną, rasa biała, żonaty.   Pozycje zajmuje się drogą konsensusu, zgody, koalicji pewnych sił.       Teoria roli społecznej:    1  MIKROSOCJOLOGIA 5.12.03  Rola społeczna- samo pojęcie wywodzi się od słowa „rotulla”, w XVIII wieku słowo „rola” przeniosło  się do świata teatru. Rola to odegranie pozycji społecznej, jest czymś dynamicznym, musi być 

(…)

… globalna- role wszystkie, które do dziś odgrywam.
Rola społeczna to zespół oczekiwań kierującej do osoby zajmujący dana pozycję społeczną. Ralph
Galendorf wyróżnia trzy typy oczekiwań: (czasowniki modalne)
1.muszę (to zrobić), podstawowa dla roli
2.powinienem- wystarczająca
3.mogę- preferencyjne (naoczne)
Definiowanie roli społecznej:
Pojawiaja się trzy sposoby definiowania:
1.definicja normatywna roli…

społecznych:
1.jest pochodną pozycji społecznych, wszystkie pozycje matki, ojca, itd.,
2.rola globalna- role wszystkie, które do dziś odgrywam.
Rola społeczna to zespół oczekiwań kierującej do osoby zajmujący dana pozycję społeczną. Ralph
Galendorf wyróżnia trzy typy oczekiwań: (czasowniki modalne)
1.muszę (to zrobić), podstawowa dla roli
2.powinienem- wystarczająca
3.mogę- preferencyjne (naoczne…
… globalna- role wszystkie, które do dziś odgrywam.
Rola społeczna to zespół oczekiwań kierującej do osoby zajmujący dana pozycję społeczną. Ralph
Galendorf wyróżnia trzy typy oczekiwań: (czasowniki modalne)
1.muszę (to zrobić), podstawowa dla roli
2.powinienem- wystarczająca
3.mogę- preferencyjne (naoczne)
Definiowanie roli społecznej:
Pojawiaja się trzy sposoby definiowania:
1.definicja normatywna roli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz