Czasownik modalny

Czasowniki modalne

  • Politechnika Gdańska
  • Język angielski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

zdania tak, aby nie zmieniać ich znaczenia. Należy użyć czasowników modalnych podanych obok każdego...

Czasowniki modalne - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Czasowniki modalne „chcieć", „musieć", „móc" Verbi modali "volere", "dovere", "potere" Czasowniki...

Łączenie zaimków - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

modali - czasowniki modalne: Połączone zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w zdaniach z czasownikami...