Prowizoryczna lista własności grup społecznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowizoryczna lista własności grup społecznych - strona 1 Prowizoryczna lista własności grup społecznych - strona 2

Fragment notatki:

R. K. Merton, „Prowizoryczna lista własności grup społecznych”, [w:] Elementy mikrosocjologii 1. Jasność lub nieokreśloność społecznych definicji członkostwa w grupie Grupy różnią się poważnie między sobą ze względu na stopień wyrazistości, w jakim może być zdefiniowane ich członkostwo, począwszy od grup nieformalnych o nieokreślonych granicach, skończywszy na grupach o wyraźnych i sformalizowanych procesach przyjmowania do grona członków.
2. Stopień identyfikacji członków z grupą Własność ta odnosi się do zakresu i intensywności zaangażowania członków w grupie. Tu jest podział na:
- grupy totalitarne - grupy angażujące i regulujące intencje i zachowanie członków w niemal wszystkich ich rolach i obszarach osobowości
- grupy wycinkowe - grupy angażujące i regulujące jedynie niektóre obszary osobowości i role społeczne ich członków
Własność ta nie jest rozważana przy użyciu terminów odnoszących się do postaw i identyfikacji z grupą, bo chodzi o normatywnie przypisany i rzeczywiście realizowany stopień zaangażowania w sprawy grupy.
3. Rzeczywisty czas trwania członkostwa w grupie 4. Oczekiwany czas trwania członkostwa w grupie Oczekiwania dotyczące względnej trwałości lub nietrwałości pobytu w społeczności wpływają na zachowanie członków w sposób niezależny od rzeczywistego czasu pobytu w tej społeczności
5. Rzeczywisty czas trwania grupy Wpływa na inne własności grupy jak np. jej elastyczność, względne znaczenie, system zwierzchnictwa itd.
6. Oczekiwany czas trwania grupy Różnice w oczekiwanym czasie trwania będą prawdopodobnie oddziaływać na samoselekcję członków, rodzaj i stopień zaangażowania członków w sprawy grupy, wewnętrzną strukturę organizacji, jej siłę i inne własności do tej pory nie wymienione.
7. Absolutna wielkość grupy lub wielkość jej elementów składowych Własność ta odnosi się do liczby osób składających się na grupę. Pojawia się jednak problem przy tym, co uznać za kryterium członkostwa w grupie: obiektywnie mierzalny procent interakcji społecznej przebiegającej zgodnie z oczekiwaniami roli innych członków grupy; definicję samego siebie jako członka grupy; definicję innych przypisujących członkostwo danym jednostkom? Od czasu do czasu przez absolutną wielkość grupy rozumie się nie liczbę osób wchodzących w jej skład, lecz liczbę pozycji wewnątrz jej organizacji.
8. Względna wielkość grupy lub jej elementów składowych Odnosi się ona do liczby osób w grupie w stosunku do liczby osób w innych grupach z tej samej sfery instytucjonalnej. Zmiana tej wielkości skutkuje różnym funkcjonowaniem grupy.


(…)

… zmiennych, w kategoriach których można scharakteryzować analitycznie stosunki w strukturze ról systemu społecznego: afektywne zaangażowanie vs. afektywna neutralność, orientacja na samego siebie vs. orientacja na zbiorowość, uniwersalizm vs. partykularyzm, osiąganie vs. przypisanie i aspektowość vs. całościowość. Kombinacje wartości tych pięciu zmiennych służą do wyraźnego charakteryzowania konkretnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz