Ku poznawczej redefinicji pojęcia grupa społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ku poznawczej redefinicji pojęcia grupa społeczna - strona 1 Ku poznawczej redefinicji pojęcia grupa społeczna - strona 2 Ku poznawczej redefinicji pojęcia grupa społeczna - strona 3

Fragment notatki:

John C. Turner, „Ku poznawczej redefinicji pojęcia ” Wprowadzenie Grupa - dwie lub większa liczba jednostek podzielających pewną wspólną identyfikację samych siebie lub też, co oznacza niemal to samo, postrzegających siebie jako członków tej samej kategorii społecznej; teoria grupy społecznej, którą reprezentuje powyższa definicja, może być określona mianem modelu Identyfikacji Społecznej W eksperymentalnej psychologii społecznej grupa była definiowana w sposób minimalny jako dwie lub więcej osób jakoś psychologicznie lub społecznie współzależnych zmierzających do zaspokojenia potrzeb, osiągnięcia celów lub zgodnego uprawomocnienia wartości i postaw. Jako pewne dodatkowe, lecz pochodne kryterium wymieniano czasem to, iż jednostki powinny rozwijać zorganizowany system stosunków statusu i roli oraz podzielanych norm społecznych i wartości, regulujących ich opinie i zachowania w obszarze wspólnego interesu. Z reguły zatem grupę definiowano jako pewien (zwykle mały) zbiór jednostek, mogących (co nie jest jednak konieczne) zajmować zróżnicowane pozycje strukturalne w odniesieniu do innych oraz pozostających w stosunkach interakcji „twarzą w twarz”, przyciągania i wpływu. Teoria ta może być określona mianem modelu Spójności Społecznej .
Model Spójności Społecznej zdaje się akcentować, iż przynależność ma podstawę uczuciową. Przynależność grupowa oznacza tu uczucia jednostek wobec siebie, a zwłaszcza to, czy lubią silone wzajemnie.
Model Identyfikacji zakłada z kolei, że psychologiczne członkostwo grupowe ma przede wszystkim podstawę percepcyjną lub poznawczą. Chodzi o to jak postrzegamy i definiujemy samych siebie, a nie o to co czujemy wobec innych.
Wydaje się, że istnieją co najmniej cztery powody uzasadniające rozróżnienie między modelem Spójności i Identyfikacji Społecznej oraz przemawiające za tym ostatnim:
- definicja poznawcza jest zgodna z większą liczbą danych empirycznych
- pojęcie identyfikacji społecznej zdaje się dostarczać pewnej heurystycznej, eksplanacyjnej integracji cech zachowań wewnątrz- i zewnątrzgrupowych w terminach dwóch procesów przyczynowych bezpośrednio z niego wynikających. Pierwszy dotyczy poznawczego funkcjonowania kategoryzacji społecznych. Drugi wypływa stąd, iż rozszerzając obraz samego siebie, rozszerzamy zarazem sferę oddziaływania motywów związanych z identyfikacją społeczną
- definicja poznawcza ma oryginalne implikacje teoretyczne i badawcze dla pewnych elementarnych zagadnień psychologii społecznej, takich jak: tworzenie się grup, różnica między zachowaniem interpersonalnym i międzygrupowym, zbiorowy altruizm i wpływ społeczny
- w jednostronnym podkreślaniu zalet nowej idei i jednoczesnym pomniejszaniu starej tkwi oczywiście pewna wartość polemiczna


(…)

… stosunków interpersonalnych.
Postrzegane podobieństwo interpersonalnej wśród członków tej samej kategorii nie jest warunkiem koniecznym międzygrupowej dyskryminacji. Inne eksperymenty wykazują, że postrzegane podobieństwo interpersonalne nie zawsze jest warunkiem wystarczającym do powstania grupy. Kategoryzacja odgrywa ważniejszą rolę od podobieństwa jako czynnik determinujący tworzenie się grupy, bo badania chętniej faworyzowali nawet niepodobnych do siebie członków grupy własnej niż podobnych członków grupy zewnętrznej.
Członkowie wysoce spoistych diad wykazywali większą chęc kooperacji z partnerami i oceniali ich wyżej ze względu na cechy socjometryczne niż członków grup zewnętrznych. Nie było jednak różnicy w poziomie dyskryminacji międzygrupowej, wykazywanym przez wysoce i mało spójne diady…
… dla pewnych elementarnych zagadnień psychologii społecznej, takich jak: tworzenie się grup, różnica między zachowaniem interpersonalnym i międzygrupowym, zbiorowy altruizm i wpływ społeczny
- w jednostronnym podkreślaniu zalet nowej idei i jednoczesnym pomniejszaniu starej tkwi oczywiście pewna wartość polemiczna
Tożsamość społeczna i obraz samego siebie
Kategoryzacje społeczne są nieciągłym ujmowaniem świata społecznego w rozmaite klasy lub kategorie.
Zespół społecznych identyfikacji, którymi posługuje się osoba w definiowaniu siebie, nazwiemy jej tożsamością społeczną. Kategoryzacje społeczne definiują osobę poprzez systematyczne włączanie i wyłączanie rozmaitych stosownych kategorii. Kategoryzacje określają, czym jest i czy nie jest osoba.
Struktura poznawcza to system pojęć dostępnych danej osobie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz