Poznawcza teoria JA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poznawcza teoria JA-opracowanie - strona 1 Poznawcza teoria JA-opracowanie - strona 2 Poznawcza teoria JA-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POZNAWCZA TEORIA JA
CZYM JEST “JA”?
obraz własnej osoby
ang. Self (self knowledge, self concept...)
samowiedza trwała
James: Ja subiektywne (podmiotowe)
Ja przedmiotowe (przedmiotowe)
jedno Ja czy wiele Ja? - byt jednorodny czy niezależne części, reprezentacje
Wielość aspektów Ja odrębnie reprezentowanych
rola orientacji temporalnej: kim jesteśmy
kim byliśmy
kim będziemy
znaczenie kontekstu społecznego i skryptów związanych z rolą (np. tożsamości zanurzone w kontekście)
tożsamość indywidualna a tożsamość społeczna Ja publiczne i Ja prywatne - pozytywna autoprezentacja
Jeśli tak, to skąd poczucie ciągłości Ja?
Koncepcja SCHEMATÓW POZNAWCZYCH i HIERARCHII POJĘCIOWYCH: jedność vs wielość Ja
obraz samego siebie jest zbudowany hierarchicznie
na wyższych piętrach abstrakcyjne uogólnienia, nadrzędne cele, dyspozycje niezależne od kontekstu
poziom najwyższy daje poczucie ciągłości, niższe pozwalają zarządzać zachowaniem w różnych kontekstach
STRUKTURA JA JAKO ŹRÓDŁO MOTYWACJI (DĄŻEŃ)
dążenie do podtrzymywania poczucia własnej wartości (np. atrybucje, porównania społeczne)
dążenia do podtrzymywania poczucia własnej tożsamości i odrębności - badania nad autoweryfikacją
dążenie do podtrzymywania poczucia kontroli nad zdarzeniami
dążenie do trafnego samopoznania
dążenie do wzrostu i rozwoju własnej osoby
... czy w związku z tym....
Zdrowie psychiczne: trafne poznanie czy podtrzymywanie złudzeń na swój temat?
klasyczna psychoanaliza: zdrowie to wgląd w siebie, dążenie do trafnego samopoznania
podejście społeczno-poznawcze: osoby zdrowe przejawiają szereg złudzeń na własny temat
złudzenie kontrolowalnośc zdarzeń
podwyższanie własnej wartości
nierealistyczny optymizm w stosunku do własnej przyszłości
co dają złudzenia? być może są warunkiem utrzymywania postanowień (badania nad implementacyjnym stanem umysłu - nasilanie się złudzeń) DOSTĘPNOŚĆ POZNAWCZA JA jako warunek wpływu na przetwarzanie informacji i kontrolę działania
ROBOCZE JA (H.Markus) - w danej chwili aktywizuje się taki element Ja, który jest związany z treścią sytuacji: Autokoncentracja i dezindywiduacja
AUTOSCHEMATY
poznawcze generalizacje na temat siebie wyprowadzone z ubiegłego doświadczenia (Markus, 1977)


(…)

… Ja, który jest związany z treścią sytuacji: Autokoncentracja i dezindywiduacja
AUTOSCHEMATY
poznawcze generalizacje na temat siebie wyprowadzone z ubiegłego doświadczenia (Markus, 1977)
składniki samowiedzy trwałej
aktywnie wpływają na działanie i przetwarzanie informacji
mogą być integralną częścią SCHEMATÓW RELACYJNYCH - zinternalizowanych reprezentacji powtarzających się relacji interpersonalnych, "zarządzających…

(ukierunkowanie Ja)
METODA pomiaru różnic indywidualnych w tym zakresie: Idiograficzna, badani deklarują: (1) atrybuty które posiadają (2) które chcieliby posiadać (3) o których sądzą, że powinni je posiadać Wybrane wyniki badani proszeni o plastyczne wyobrażenie sobie negatywnego zdarzenia życiowego:
osoby o rozbieżności ja realne-ja idealne raportowały smutek, a nie emocje „pobudzeniowe”; osoby o rozbieżności…
… osobistymi, a w większym - sygnałami grupowymi, tj. są bardziej skłonni do:
używania stereotypów
współpracy z członkami grupy własnej i współzawodnictwa z członkami grupy obcej tworzenia norm grupowych
przejawiania konformizmu grupowego
polaryzacji postaw
TEORIA OPTYMALNEJ DYSTYNKTYWNOŚCI
M. Brewer (1991, 1993) - tożsamość kolektywna - wyznaczona przez jednoczesne dążenie do "bycia podobnym" (dążenie…
…, niż z grupą większościową. Badania (Mullen et al., 1992) wskazują, że nasilenie "in-group bias" (tendencji do faworyzowania "swoich") jest tym większe, im mniejsza grupa własna w porównaniu do grupy obcej. Inne badania (Brewer & Schneider, 1990) wykazują, że skłonność do działania we własnym interesie, bądź interesie grupy, zależy od jej wielkości. Jeżeli jest duża i "amorficzna" - ludzie działają…
… dostępności jednej lub drugiej reprezentacji. Dostępność wyznaczona z kolei przez: ubiegłe doświadczenie
aktualną sytuację bieżące motywy i cele (np., cel osobisty czy cel grupowy; porównania "ja-ty" vs. porównania "my-oni", itp)
Konsekwencje przesunięcia uwagi z tożsamości indywidualnej na społeczną (zjawisko depersonalizacji): ludzie w mniejszym stopniu kierują się w swoich działaniach przesłankami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz