Wojciszke- Ja i wizerunek własnej osoby

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojciszke- Ja i wizerunek własnej osoby - strona 1 Wojciszke- Ja i wizerunek własnej osoby - strona 2 Wojciszke- Ja i wizerunek własnej osoby - strona 3

Fragment notatki:


Bogdan Wojcieszke - Ja i wizerunek własnej osoby s truktura ja - wiedza na temat własnej osoby
ja -luźna struktura różnych ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny temat i samoocen oraz wartości i celów uznawanych za własne
ja fenomenologiczne - uświadomiony w danej chwili fragment, czy wersji ja
j a obejmuje : własne ciało, kochanych przez nas ludzi,
wiedzę o sobie, pełnione role,
tożsamość, wyznawane wartości i normy,
zdolności i skłonności dokonywania wyborów, działań celowych i samoregulacji.
Tożsamość osobista - subsystem samowiedzy, na który składają się cech spostrzegane przez podmiot jako dla własnej osoby najbardziej charakterystyczne i zarazem najbardziej specyficzne, to jest najwyraźniej odróżniające własną osobę od innych ludzi. Tożsamość społeczna - identyfikacja z konkretnymi grupami lub abstrakcyjnymi kategoriami do których jednostka przynależy bądź aspiruje do przynależności. Tory Higgins ja idealne, ja realne , ja powinnościowe . - oznacza to, jaki człowiek swoim zdaniem powinien być a więc przekonania o obowiązkach powinnościach i obligacjach, Syndrom agitacji - prowadzi do niego rozbieżność pomiędzy ja powinnosciowym a ja realnym, są to wiązki emocji o silnie zaznaczonym pobudzeniu, jak niepokój, strach, poczucie winy i wstyd. Autoschemat - Hazel Markus - obszar ja, w zakresie którego człowiek ma dobrze sprecyzowane poglądy i bogatą wiedzę o sobie. Wykształcamy w dziecinach dla nas ważnych, ponieważ definiują wartość naszej osoby i dotyczy ich wiele podejmowanych przez nas aktywności. Zjawiska towarzyszące ja: e fekt odniesienia do ja - polega na lepszym zapamiętywaniu informacji odnoszących się do ja efekt cocktail-party - informacje dotyczące nas samych łatwiej do nas docierają nawet w warunkach pochłonięcia uwagi czym innym
3 p ozytywne złudzenia :
ludzie powszechnie przeceniają swoje pozytywne cechy i osiągnięcia, przeceniają stopień sprawowanej przez siebie kontroli nad biegiem wydarzeń, przeceniają szansę wystąpienia w ich życiu zdarzeń dobrych
Optymizm defensywn y - ochrona poziomu własnej wartości, nastawienie się na unikanie porażek a nie osiąganie sukcesów. Polacy w sprawie złych wydarzeń są optymistyczni (mniejsze ryzyko, że mnie spotka coś niedobrego) natomiast w sprawie pojawienia się pozytywnych wydarzeń są mniejszymi optymistami (mam mniejsze szanse na osiągniecie czegoś niż inni).
FUNKCJE JA Funkcje interpersonalne negocjowanie tożsamości - wiedza o sobie jest podstawowym wyznacznikiem poczucia własnej tożsamości, tak jak ważne jest rozpoznawanie naszej tożsamości przez innych


(…)

… ja, chroni przed dysonansem
tożsamość społeczna (grupowa)
faworyzacja grupy własnej, deprecjacja grupy obcej
autoprezentacja
obronne strategie autoprezentacji,
asertywne strategie autoprezentacji.
self-zoo - Abraham Tesser - mechanizmy autowaloryzacji są równoważne o czym świadczy ich wzajemna zastępowalność - podbudowanie samooceny za pomocą jednego mechanizmu osłabia czasowo tendencję do ujawniania…
… też stan bieżący i motyw podmiotu. Własności samooceny:
wysokość dodatnia korelacja wysokiej samooceny z pozytywnością doświadczanych emocji
zasada błędnego koła - w porównaniu z osobami o samoocenie wysokiej, osoby o niskiej samoocenie spostrzegają świat społeczny i swoje w nim szansę w sposób mniej optymistyczny, co zniechęca je do podejmowania wysiłków, co obniża uzyskiwane wyniki, co utwierdza…
…, a więc prezentacją jakiegoś fragmentu rzeczywistego ja, choć jest to fragment wyselekcjonowany i często przedstawiony w przesadny sposób
Motywy autoprezentacji - M. Leary, R. Kowalski:
osiąganie materialnych i społecznych korzyści, których pozyskanie jest uzależnione od innych ludzi autowaloryzacja - utrzymywanie i lub podwyższanie poczucia własnej wartości kształtowanie pożądanej tożsamości osobistej
Warunki…
… wskaźników za pośrednictwem negatywnej reakcji afektywnej
MOTWYWY ZWIĄZANE Z JA
Autowaloryzacja - dążenie do obrony, podtrzymania lub nasilenia dobrego mniemania o sobie. Ludzie spostrzegają wybory innych w sposób realistyczny, natomiast własne zachowania widzą w nierealistycznie pochlebny sposób. Jest najsilniejszym motywem związanym z ja.
totalitarne ego - A. Greenwald - skłonność do zniekształcania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz