Psychologia Ja i tożsamości

note /search

Psychologia ja i tożsamość wykłady

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 980
Wyświetleń: 2667

PSYCHOLOGIA JA I TOŻSAMOŚCI WYKŁAD I ILE JA W JA? Wielość Ja i ich funkcje Św. Augustyn Kartezjusz Freud Gordon Olcord Carl Rogers MODA NA JA Badając Ja próbuje się chwytać w ręce wiatr Pervin lata 1974-1983 → 10 tysięcy publikacji lata 1984-1993 → 22 tysięcy publikacji lata 1994-2003 → 8...

Poczucie tożsamości - ćwiczenia

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4137

ĆWICZENIA 3.       Poczucie tożsamości  – poczucie własnego istnienia    Aspekty tożsamości:     Poczucie odrębności  (zaburzenie objawia się poczuciem „rozpływania się”)      Poczucie ciągłości „ja”  (zaburzenie: poczucia stania się kimś innym)      Poczucie wewnętrznej spójności  (zaburzenie...

Narracja i sposoby myślenia

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2499

ĆWICZENIA 5.    Narracyjna jakość życia:    opowiadanie historii najbardziej podstawowy sposób komunikacji ludzi -  przekazywanie wiedzy, mądrości, doświadczenia koniecznych dla przetrwania i  rozwoju, inspirowanie wyobraźni, poszerzenie horyzontów myślenia    ważne znaczenie opowiadanych histo...

Technologia społecznego nasycenia, fazy rozwoju technicznego

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 994

ĆWICZENIA 6.    Zanurzenie w świat społeczny  - wystawienie nas na opinie, wartości i style życia  innych ludzi - nowa samoświadomość postmodernistyczna    Technologia społecznego nasycenia  - podstawowy element zachodzącego obecnie  procesu zacierania się jednostkowego self    liczebność, zróżn...

Hermans- Polifonia umysłu wielogłosowe i dialogowe ja

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3031

H. Hermans Polifonia umysłu: wielogłosowe i dialogowe Ja Wielogłosowa dialogowa natura ja obejmuje wymiar czasowy i przestrzenny . Głównym źródłem inspiracji teorii - Bachtinowska metafora polifonicznej powieści (na postawie Dostojewskiego) R...

Markus- Ja w myśli i pamięci

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645

Markus - "Ja w myśli i pamięci" efekt coctail - party - wyłapywanie własnego imienia w gwarze, zbadane za pomoca procedury dwydzielnego słuchania. Człowiek wyłapuje tylko informacje które bezpośrednio odnoszą się do "ja". Tylko one mogą przedostać się przez barierę uwagi, któr...

Oleś- Psychologia narracyjna

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 2051
Wyświetleń: 4277

Oleś "Psychologia narracyjna" w "Wprowadzenie do psychologii osobowości" str. 348 - 366 1. Tomkins Znany z teorii emocji, wyodrębnił emocje podstawowe i mówił o wykształconych w toku ewolucji systemach emocjona...

Oleś- Psychologia narracyjna - Tomkins

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 5418

Tożsamość osobista = mit osobisty Nadaje znaczenie doświadczeniom człowieka def. "zinternalizowana i rozwinięta historia życia lub mit osobisty, który spaja zrekonstruowaną przeszłość, spostrzeganą teraźniejszość i przewidywaną lub oczekiwaną przyszłość w konfigurację narracyjną tak,...

Stadia indywiduacji Mahler

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1680

stadia indywiduacji - Margaret Mahler wiek etap osiągnięcia 0-1 m autyzm Koncentracja na własnych procesach wewnętrznych, świat nie istnieje 2-5 m symbioza Intrapsychiczny stan połączenia reprezentacji własnej osoby i obiektu uczuć, zaangażowan...

Trzebiński Autonarracja

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3696

J. Trzebiński Narracja jako sposób rozumienia świata (str. 36 - 78 ) AUTONARRACJE Tworzący narrację podmiot jest (zwykle!) ich pierwszoplanowym bohaterem. Schemat narracji zawiera: 1. opis podmiotu (motywy, zdolności, atrybuty) 2. Opis innych - partnerów podmiotu 3. Charakterystyczne dla danej ...