Psychologia Ja i tożsamości - strona 2

note /search

Wojciszke Człowiek wśród ludzi- wizerunek własnej osoby

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2653

Bogdan Wojcieszke - Ja i wizerunek własnej osoby s truktura ja - wiedza na temat własnej osoby ja -luźna struktura różnych ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny temat i samoocen oraz wartości i celów uznawanych za własne ja fenomenologiczne - uświadomiony w danej chwili fragment, cz...

Jarymowicz- W stronę indywidualnej podmiotowości

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 840

Maria Jarymowicz - W stronę indywidualnej podmiotowości Treści ujmowane są w psychologicznych teoriach „Ja” dotyczą zjawisk które kojarzą się nie tyle z podmiotowością ile z jej brakiem. Teorie dynamiczne - determinizm biologiczny i nacisk zewnętrznych sił kulturowych . Sfera podmiotowa kojarzy s...

Malicka Rozchwiana tożsamość człowieka współczesnego

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1162

Małgorzata Malicka - Rozchwiana tożsamość człowieka współczesnego Robert Musil - Człowiek bez właściwości - główny bohater był uosobieniem człowieka bez właściwości „człowieka potencjalnego” Erich Fromm - Ucieczka od wolności wielu z nas lęk...

Tożsamość- Rogers Trzebińska Wojciszke

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2247

Streszczenia na Tożsamość ROGERS Organizm Umiejscowienie wszelkiego doświadczenia (doświadczenie: to, co dzieje się w obrębie organizmu w każdym momencie i jest potencjalnie dostępne świadomości) Pole fenomenologiczne Całość doświadczeń świadomych i nieświadomych (rzeczywistość subiektywna) Subc...

Sokolik- Psychoanaliza i Ja

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1932

Maria Sokolik - Psychoanaliza i ja Poczucie tożsamości - poczucie własnego istnienia jako jednostki, poczucie posiadania własnego „ja', (w sensie psycho-fizycznym:) poczucie, że się jest i kim się jest. Aspekty poczucia tożsamości , składające się na poczucie indywidualnego istnienia - spełnieni...

Markus- Ja w myśli i pamięci - efekt cocktail party

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1260

Hazel Markus - Ja w myśli i pamięci Kiedy myślimy o świecie społecznym, nasze Ja prawdopodobnie wysuwa się na czoło i jest dla nas szczególnie zajmujące. efekt cocktail party - informacja odnosząca się do Ja ma przemożoną się zawładnięcia naszą uwagą. Moray zbadał to zjawisko za pomocą procedury d...

Wojciszke- Ja i wizerunek własnej osoby

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3528

Bogdan Wojcieszke - Ja i wizerunek własnej osoby s truktura ja - wiedza na temat własnej osoby ja -luźna struktura różnych ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny temat i samoocen oraz wartości i celów uznawanych za własne ja fenomenologiczne - uświadomiony w danej chwili fragment, cz...

Psychologia Ja i tożsamości - ćwiczenia

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1449

Ćwiczenia 2.    Rogers    1. Wiara w ludzki organizm gdy pozwoli mu się swobodnie funkcjonować.  2. Egzystencjalne wartości przynoszące zadowolenie z życia - ,,Sposobem  postępowania jest bycie" (Lao-tsy)    Trzy zasadnicze pytania:  1. Jaki jest mój cel życia?  2.Co pragnę osiągnąć?  3. Jak...

Psychologia Ja i tożsamości Ćwiczenia 4.

  • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2275

ĆWICZENIA 4.    Ja obejmuje:    własne ciało (jego obraz i ocenę)    wiedzę o sobie (struktura Ja)    tożsamość (która nadaje ciągłość Ja w czasie, odróżnia Ja od innych)    zdolność i skłonność dokonywania wyborów, działań celowych i samoregulacji     Struktura Ja  - wiedza na temat własnej ...