Tożsamość- Rogers Trzebińska Wojciszke

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość- Rogers Trzebińska Wojciszke - strona 1 Tożsamość- Rogers Trzebińska Wojciszke - strona 2 Tożsamość- Rogers Trzebińska Wojciszke - strona 3

Fragment notatki:


Streszczenia na Tożsamość ROGERS Organizm Umiejscowienie wszelkiego doświadczenia (doświadczenie: to, co dzieje się w obrębie organizmu w każdym momencie i jest potencjalnie dostępne świadomości)
Pole fenomenologiczne Całość doświadczeń świadomych i nieświadomych (rzeczywistość subiektywna) Subcepcja Różnicowanie reakcji nieświadomych i reakcja na nie. Ja Wydobywająca się z pola fenomenologicznego część
Zorganizowana, spójna postać pojęciowa: własności, samego siebie, relacji z innymi, relacji z aspektami życia i wartości tych wszystkich spostrzeżeń. Jest dziejącym się procesem Istnieje ja realne i ja idealne
Zgodność / niezgodność Jeżeli symboliczne doświadczenia osoby odzwierciedlają jej rzeczywiste doświadczenia, to osoba jest przystosowana, dojrzała, pełna. JA = ORGANIZM
Niezgodność: poczucie zagrożenia i niepokoju, zachowania obronne, myślenie zawężone i sztywne
Inne niezgodności:
pole fenomenologiczne (rzeczywistość subiektywna) / rzeczywistość zewnętrzna
ja realne / ja idealne (skutkuje niezadowoleniem, nieprzystosowaniem)
Dynamika osobowości Tendencja do podtrzymywania i udoskonalania doświadczającego organizmu
selektywne ukierunkowanie na te aspekty środowiska, które mogą dobrze wpłynąć na rozwój
celem życia jest samourzeczywistnianie - stanie się pełną osobą
ważne potrzeby: (uznania ze strony innych - wykształcone w dzieciństwie, szacunku do samego siebie - rezultat szacunku i uznania ze strony innych)
Separacja doświadczeń Występuje w toku rozwoju, silny wpływ środowiska zewnętrznego.
ocena zachowań dziecka przez rodziców (podział na zachowania pozytywne i negatywne, nieaprobowane zachowania zostają wyłączone z obrazu ja)
obraz ja =/= doświadczenia organizmu (zafałszowanie obrazu ja)
doświadczenia niezgodne z zafałszowanym ja - zagrażające, budzące lęk
wyparcie - rzeczywistość nie istnieje / zniekształcanie jej / rzutowanie niepożądanych doświadczeń na innych ludzi, wrogość wobec nich
Integracja doświadczeń brak zagrożenia struktury ja - możliwość dostrzeżenia i analizy niezgodnych doświadczeń, struktura ja przekształca się - asymilacja doświadczeń
konieczność stałej oceny zgodności doświadczeń i ewentualna zmiana struktury ja. Zasady terapii skoncentrowana na klienci
bezwarunkowa akceptacja (umożliwia akceptację wypartych doświadczeń przez klienta)


(…)

… poznawczych i lokomocyjnych i rozwijającej się relacji z obiektem (przede wszystkim z matką) jest ona niezbędnym warunkiem rozwoju poczucia tożsamości
Rozwój relacji z matką = budowa umysłowej reprezentacji matki
MOTYWACJA DO UTRZYMANIA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI:
Kryzys - odrzucenie poprzednich wzorów identyfikacji, wątpliwości dotyczące własnej tożsamości duże napięcie psychiczne, rozwojowa tendencja określania…
… ja realne / ja powinnościowe -> strach, wstyd, poczucie winy)
Geneza Ja
porównania społeczne: treść i wysokość samoocen wpływa na wytworzenie:
tożsamość osobista (najbardziej charakterystyczne i specyficzne, odróżniające od innych ludzi)
tożsamość społeczna (identyfikacja z konkretnymi grupami lub abstrakcyjnymi kategoriami, do których się przynależy bądź chce przynależeć)
autopercepcja (obserwacja…
… „ja” odrębnego od reprezentacji obiektu uczuć Aby dziecko osiągnęło separację: -dobra opiera macierzyńska, empatia, emocjonalna dostępność matki -akceptacja przez matkę dążenia dziecka do zdobycia autonomii
Skrajną formą zaburzeń poczucia tożsamości są psychozy dziecięce polegające na fiksacji lub regresji do fazy symbiozy lub autystycznej
Zaburzenia mogą być skutkiem: - odłączenia od matki - zaburzeń matki…
… świata zewnętrznego faza symbiozy (ok. 2 - 6 m.ż.) - uzyskanie mglistego poczucia własnej egzystencji i istnienia matki, ale nie odróżnia siebie od niej - pierwsze przejawy zachowania społecznego, początek więzi emocjonalnej z matką
symbioza - termin używany w psychologii do określania rozwoju dziecka w dwóch znaczeniach interpersonalnym (szczególny rodzaj relacji) i intrapsychicznym (stan…
… są zdeterminowane przez walkę: pragnienia przeżycia symbiozy i obrony przed tym pragnieniem
TENDENCJE SYMBIOTYCZNE - przeżywanie połączenia w kontakcie z innymi ludźmi
Ludzie o silnych tendencjach symbiotycznych - imperatywna potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, źle znoszą samotność, potrzebują obecności, uwagi i emocji innych do utrzymania poczucia egzystencji
Utrata kogoś = utrata części „ja”
Przymus powtarzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz