Psychiatria część 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychiatria część 1 - strona 1 Psychiatria część 1 - strona 2 Psychiatria część 1 - strona 3

Fragment notatki:...Dwa podejścia w psychopatologii

1. Opisowe (psychopatologia procesów psychicznych) – wyodrębnia i opisuje różnorodne objawy psychopatologiczne, np. natręctwa, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia świadomości. (podejście bliższe psychiatrii),
2. Dynamiczno-wyjaśniające (patopsychologia mechanizmów przystosowawczych) – traktuje zaburzenia psychiczne jako wynik nieprzystosowania człowieka do otoczenia (nie radzenie sobie ze stresem i kryzysem psychologicznym, stosowanie niedojrzałych mechanizmów obronnych, niewłaściwego komunikowania się). Podejście bliższe pedagogom, psychologom.

MODELE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Określają przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych oraz sposoby ich leczenia. Za główne modele, dopełniające się w odniesieniu do istoty, przyczyn i terapii zaburzeń psychicznych uznaje się: Dwa podejścia w psychopatologii

1. Opisowe (psychopatologia procesów psychicznych) – wyodrębnia i opisuje różnorodne
objawy psychopatologiczne, np. natręctwa, urojenia, omamy, zaburzenia pamięci, zaburzenia
emocjonalne, zaburzenia świadomości. (podejście bliższe psychiatrii),
2. Dynamiczno-wyjaśniające (patopsychologia mechanizmów przystosowawczych) – traktuje
zaburzenia psychiczne jako wynik nieprzystosowania człowieka do otoczenia (nie radzenie
sobie ze stresem i kryzysem psychologicznym, stosowanie niedojrzałych mechanizmów
obronnych, niewłaściwego komunikowania się). Podejście bliższe pedagogom, psychologom.

MODELE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Określają przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych oraz sposoby ich leczenia. Za główne
modele, dopełniające się w odniesieniu do istoty, przyczyn i terapii zaburzeń psychicznych uznaje się:

1) M o d e l B i o m e d y c z n y
2) M o d e l P s y c h o d y n a m c z n y
3) M o d e l Ś r o d o w i s k o w y (obejmujący podejścia: behawioralne i poznawcze)

1) M o d e l B i o m e d y c z n y
2) M o d e l P s y c h o d y n a m c z n y
3) M o d e l Ś r o d o w i s k o w y (obejmujący podejścia: behawioralne i poznawcze)...

...Zaburzenia osobowości – to głęboko utrwalone wzorce doświadczeń wewnętrznych i zachowań, znacznie odbiegające od norm kulturowych, przejawiające się mało elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne.
 Wzorce te ujawniać się mogą w sferze poznawczej, emocjonalnej, społecznej i w zachowaniu,
 W zaburzeniach osobowości występują nieprawidłowe postawy i zachowania, ponadto poczucie subiektywnego cierpienia (dyskomfortu psychicznego), trudności w pełnieniu ról społecznych i zawodowych,
 Wzorce składające się na osobowość (również zaburzoną) kształtują się w dzieciństwie ,
natomiast ich krystalizacja następuje z końcem okresu dojrzewania lub we wczesnych latach
dorosłości (ok.18-20r.ż),
 Osoby z zaburzeniami osobowości stanowią kilkanaście procent populacji ogólnej,
 Jednocześnie trudno jest określić faktyczną częstość występowania tych zaburzeń, gdyż wielu ludzi z zaburzeniami osobowości nie trafia do ośrodków zdrowia psychicznego i nie ma kontaktu z wymiarem sprawiedliwości.

Związek zaburzeń osobowości z innymi zaburzeniami

Zaburzenia osobowości stanowią sprzyjające podłoże dla rozwoju:
- zaburzeń lękowych,
- zaburzeń nastroju (głownie depresji),
- uzależnień od substancji psychoaktywnych,
- dewiacji seksualnych,
- przestępczości,
- zaburzeń psychotycznych,
- dysfunkcji i chorób somatycznyc

(…)

… kontroli, wydarzenia silne i niepodobne do innych
wcześniejszych)
Terapia w podejściu behawioralnym oparta jest na warunkowaniu klasycznym i warunkowaniu
instrumentalnym
1) Terapia oparta na warunkowaniu klasycznym
a) wygaszanie – pacjent jest wielokrotnie poddawany działaniu fobicznego obiektu, pod nieobecność
pierwotnego, traumatycznego zdarzenia.
b) zanurzanie – pacjenta „zanurza się” w rzeczywistej…
… psychicznych
Psychiatria
 To dziedzina medycyny
 Nauka o zaburzeniach psychicznych, ich przyczynach, objawach, sposobach rozpoznawania i
sposobach leczenia
 Ma związki z innymi dyscyplinami nauki, np. z psychologią kliniczną
 Specyfika i odrębność psychiatrii i psychologii klinicznej była widoczna pół wieku temu
Odmienne metody diagnozy i terapii psychiatrii i psychologii klinicznej:
Psychiatria
Psychologia kliniczna
Koncentrowanie się na roli czynników
Skupianie się na roli czynników psychicznych i
biologicznych, konstytucjonalnych w genezie i
społecznych
leczeniu zaburzeń
Biologiczne metody terapii:
Psychologiczne metody terapii:
- oddziaływanie na metabolizm organizmu i
- pomoc psychologiczna, psychoterapia
mózgu
- psychofarmakoterapia, leczenie insuliną,
leczenie elektrowstrząsami
Współczesna…
…. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe (psychozy) (F20 – F29),
4. Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30 – F39), np. depresja maniakalna
5. Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40 – F48),
6. Zaburzenia zachowania związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50 –
F59), np. anoreksja, bulimia, dysfunkcje seksualne, zaburzenia snu
7. Zaburzenia osobowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz