Psychiatria część 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychiatria część 4 - strona 1 Psychiatria część 4 - strona 2 Psychiatria część 4 - strona 3

Fragment notatki:...Zaburzenie zachowania – trwałe zachowanie polegające na pogwałceniu praw innych osób podstawowych norm społecznych, dzieci często wchodzą w konflikt z prawem, a niektóre stają się przestępcami, często stosują agresję fizyczną okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, kłamstwo i oszustwo może stać się ich nawykiem. U dziewczynek rzadziej dochodzi do agresji fizycznej, częściej za to chodzą na wagary
Podtypy zaburzenia zachowania
a) dzieci z trwałymi tendencjami antyspołecznymi i agresywnymi w okresie od dzieciństwa do wkroczenia w wiek dorosłych
b) osoby niesklasyfikowane jako przestępcy, lecz u których od dzieciństwa obserwuje się trudności w funkcjonowaniu społecznym
c) osoby sprawiające problemy z zachowaniem, u których w dzieciństwie nie stwierdzono niepokojących zdarzeń...

...Zaburzenie zachowania – trwałe zachowanie polegające na pogwałceniu praw innych osób i podstawowych norm społecznych, dzieci często wchodzą w konflikt z prawem, a niektóre stają się przestępcami, często stosują agresję fizyczną i okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, kłamstwo i oszustwo może stać się ich nawykiem. U dziewczynek rzadziej dochodzi do agresji fizycznej, częściej za to chodzą na wagary
Podtypy zaburzenia zachowania
a) dzieci z trwałymi tendencjami antyspołecznymi i agresywnymi w okresie od dzieciństwa do wkroczenia w wiek dorosłych
b) osoby niesklasyfikowane jako przestępcy, lecz u których od dzieciństwa obserwuje się trudności w funkcjonowaniu społecznym
c) osoby sprawiające problemy z zachowaniem, u których w dzieciństwie nie stwierdzono niepokojących zdarzeń...

Z A B U R Z E N I A   W C Z E S N O D Z I E C I Ę C E 
  Specyfika zaburzeń dziecięcych: 1) Rozwój psychiczny u różnych dzieci postępuje w różnych tempie (trudno odróżnić zaburzenie od prawidłowego zjawiska rozwojowego) 2) Duża dynamika zaburzeń (symptomów zaburzeń) 3) Dzieci nie potrafią mówić o swoich problemach - należy je diagnozować poprzez: obserwację, wywiad z rodzicami, wywiad z dzieckiem, metody projekcyjne, scenki, zabawy, układanie historyjek itp.) 4) Diagnoza zaburzeń u dzieci opiera się na interpretacjach dorosłych 5) Problemy dzieci często dotyczą szczególnej sytuacji lub kontekstu (mają często charakter konkretny) 6) Zaburzenia dziecięce od normalnych zjawisk rozwojowych odróżnia stopień uciążliwości (różnice ilościowe a nie jakościowe) 7) Łatwiej jest korygować zaburzenie u dzieci, niż u dorosłych 8) Monosymptomatyczność – pojedynczy objaw nie musi oznaczać patologii.  Klasyfikacja zaburzeń dziecięcych:   
      
30 Copyright © by Grzesiek  2011 Uogólnione zaburzenia rozwojowe: - zaburzenia o charakterze przewlekłym, trwałe - charakteryzują się trudnościami w nabywaniu umiejętności poznawczych, ruchowych, językowych, społecznych, komunikacyjnych  1. Autyzm Zaburzenie dotyczy mowy, uwagi, reagowania, spostrzegania, rozwoju ruchowego.  Cechy: - unikanie kontaktu z innymi ludźmi - niechęć do wszelkich zmian (dzieci reagują lękiem gdy ich obraz świata zostanie w jakimkolwiek stopniu zmieniony) - potrzeba zachowania niezmienności w otoczeniu - zaburzenia mowy (echopraksje, echolalie) - rozwój umysłowy: większość dzieci posiada upośledzenie umysłowe w różnym stopniu; u niektórych dzieci może wystąpić tzw. zespół Savanta (wybiórcze uzdolnienie w wąskiej dziedzinie) - występuje częściej u chłopców - twórczość dzieci autystycznych: niedokańczanie rysunków, niewłaściwe łączenie kolorów, łączenie cyfr z rysunkami, perseweracje (powracanie do jakiegoś wątku, posta

(…)

… uzdolnienie w wąskiej dziedzinie)
- występuje częściej u chłopców
- twórczość dzieci autystycznych: niedokańczanie rysunków, niewłaściwe łączenie kolorów, łączenie
cyfr z rysunkami, perseweracje (powracanie do jakiegoś wątku, postaci)
Przyczyny autyzmu:
a) Biologiczne
- rola szczepień ochronnych
- deficyt genetyczny w chromosomie X
- uszkodzenie mózgu ( zarówno w okresie prenatalnym jak i pernatalnym…
… zegara” (traktowanie
dziecka jako osoby o niższym niż rzeczywisty poziomie umysłowym)
 Wspomagająco – farmakoterapia
2. Zespół Retta
- ujawnia się między 5 a 48 miesiącem życia (wg DSM-IV od urodzenia do 4.r.ż)
- dotyczy tylko dziewczynek
- spowodowany zaburzeniem w obrębie chromosomu X
Cechy charakterystyczne:
- początkowo rozwój fizyczny i emocjonalny jest normalny
- ok 1 roku życia następuje…

- ubóstwo
b) biologiczne
- dziedziczność
- nieprawidłowości w zakresie neuroprzekaźników
- nieprawidłowości w strukturze mózgu (w obrębie płata czołowego)
- obniżone pobudzenie fizjologiczne (wolne tempo reakcji warunkowych, uczenia się społecznego)
32
Copyright © by Grzesiek 2011
Terapia zaburzenia zachowania
Dodatkowo:
- terapia skoncentrowana na interakcje dziecka z rodzicami
- zmiana środowiska
2…
… 1 tik głosowy, towarzyszą im
natręctwa myślowe i czynności przymusowe, częściej występuje u chłopców, może wystąpić tu
koprolalia (przymus wypowiadania wulgarnych słów)
Przyczyny:
- nieprawidłowości obszarach podkorowych mózgu
- czynniki genetyczne
Leczenie:
- leki blokujące receptowy dopaminy
- techniki behawioralne
ZABURZENIA ODŻYWIANIA
1) Anoreksja - występowanie – 95% u dziewcząt
(objawy…
… towarzyszące anoreksji:
- spadek ciśnienia krwi i temperatury ciała
- arytmia serca
- opóźnienie wzrostu kości
- anemia
- zatrzymanie menstruacji u dziewcząt
2) Bulimia
- osoby odnoszą się do swojego wyglądu psychicznego z krytycyzmem
- notoryczne przejadanie się, a następnie opróżnianie się poprzez wymioty, stosowanie środków
przeczyszczających lub moczopędnych, głodząc się lub wykonując forsowne ćwiczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz